Dnes popoludní paschálna večiereň nebude.

Počas svetlého týždňa (utorok – sobota) bude pred večernou sv. liturgiou paschálna večiereň so začiatkom o 17:20 hod., v piatok o 16:50 hod. Srdečne vás na ne pozývame. Počas celého týždňa je voľnica.

Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa v rámci Novény k Božiemu milosrdenstvu budeme modliť po každej sv. liturgii počas celého týždňa.

Budúci týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie. Na prvý piatok 6. apríla bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Zvonček na prvý piatok bude použitý na prácu s mladými farnosti.

V utorok večer bude biblická škola, nácvik zboru bude v stredu večer, tichá adorácia s požehnaním a Korunkou k Božiemu milosrdenstvu bude vo štvrtok večer. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po večernej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov.

Budúca nedeľa je o Tomášovi alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa pomodlime o 17:00 hod. Po nej bude večiereň a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál s modlitbami príhovoru.

Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri zbierke v katedrálnom chráme, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. apríla. Bude po sv. liturgiách vzadu pri východe. Na každú sv. liturgiu potrebujeme dvoch ľudí. Na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať. Vopred ďakujeme za vašu ochotu pomôcť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o nádherné prežitie sviatkov Paschy.