Týždeň, ktorý je pred nami, je prvopiatkový. Ku sviatosti zmierenia pozývame aj deti, ktoré mali minulý mesiac slávnosť prvého sv. prijímania. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok sa nespovedá a v piatok od 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 6. júla od 8.30 hod.

Spevácky zbor dospelých – Hlahol bude mať v tomto týždni skúšku v stredu po večernej sv. liturgii o 18.00 hod.

Vo štvrtok 5. júla je sviatok sv. Slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Keďže je tento deň aj štátnym sviatkom sv. liturgie budú o 8.00 csl a 10.00 sl. Pri obidvoch sv. liturgiách bude myrovanie. Týmto sviatočným dňom zároveň slávnostne začína aj rok duchovnej prípravy na jubileum 1150. výročia ich príchodu na naše územie. V popoludňajších hodinách začne k tejto udalosti aj osobitný program v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa: 15.00 čítanie z knihy o sv. Cyrilovi a Metodovi, 15.30 modlitba sv. ruženca, 16.00 moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, 16.30 archijerej. sv. liturgia. Po nej nasleduje vystúpenie prešovských chrámových zborov. Všetci sme na tomto programe srdečne vítaní.

Piatok 6. júla je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

Sobota 7. júla je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

Po miništrantskom tábore, na ktorý sa odchádza dnes popoludní o 16.30, sme pripravili aj taký malý tábor pre dievčatá našej farnosti. Tábor bude trvať podobne od nedele 8. júla popoludní do stredy 11. júla. Kto z rodičov by o tábor pre dievčatá mal záujem, môže si prísť do sakristie pre prihlášku.

V predstihu vás chceme informovať, že odpustová slávnosť v našej farnosti ku cti bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bude v nedeľu 15. júla (nedeľa pred 17. júlom). Program a duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou sa začne tak ako každoročne od stredy. Od stredy 11. júla až do soboty 14. júla, bude duchovnú obnovu pre našu farnosť viesť o. Damián Saraka. Skúste si potom od stredy až do soboty naplánovať svoj program tak, aby ste mohli mať účasť na večerných sv. liturgiách a hlavne na sprievodoch sídliskom, ktoré budú vo štvrtok a v piatok.

V sakristii je posledné číslo Slova (13), predplatitelia, si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku.

Večerný program: 18.15 hod. Večiereň
19.00 hod. Eucharistická poklona