• Zajtra, t.j. v pondelok 2. mája, sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok 16.00 hod. a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 6. mája od 8.30 hod.

  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. Stretnutie mužov bude v utorok a stretnutie žien v stredu po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok 6. mája o 17.30 hod.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Piatok 6. mája je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Sobota 7. mája je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv  pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

  • V bazilike minor v Ľutine sa od minulého roka rozbehli rozlične zamerané tematické púte. Teraz v sobotu bude v Ľutine Púť matiek, na ktorú sú všetky mamy, ale aj budúce mamy srdečne pozvané.

  • V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

  • Srdečne tiež všetkých pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. mája 2010. Prihlásiť sa dá v sakristii. Bližšie informácie o programe nájdete vzadu na nástenke.

  • V sakristii je nové číslo Slova (9), kto ho má predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový farský informátor.