Zajtra je Svetlý utorok – tretí deň Veľkonočných sviatkov, ale je to už pracovný deň. Sv. liturgie budú zajtra o: 6.30 sl. a 18.00 csl.

Všetky deti našej farnosti pozývame opäť na detskú sv. liturgiu v nezmenenom čase v piatok o 17.30 hod.

V piatok tohto Svetlého týždňa je voľnica.

V sobotu 6. apríla sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla keďže táto sobota je fatimská.

Budúcu nedeľu 7. apríla pokračujeme v našich stretnutiach s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, po sv. liturgii o 10.00 hod.

Budúcu – Tomášovú nedeľu sa tak ako každoročne uskutoční stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s vladykom Jánom. Stretnutie prebehne vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove so začiatkom o 13.30 hod. Pozývame naň aj mládež našej farnosti. Minimálna veková hranica je 13 rokov.

V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (7-8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Okrem iného je tam teraz časopis bohoslovcov Prameň v ktorom nájdete fotografie a rozhovory s našimi budúcimi novokňazmi.

Popoludňajší program už dnes večer v chráme nie je.

Sviatosť manželstva chcú prijať:
Marcel Klinga, rim. kat., narodený a bývajúci v Prešove. Syn rodičov: Petra a Kvetoslavy rod.
Pasuľkovej a  Daniela Adzimová, gr. kat., narodená a bývajúca v Prešove. Dcéra rodičov:
Stanislava a Daniely rod. Magáčovej.
Ohlasujú sa dnes po druhý krát. Keby vedel niekto o prekážke pre ktorú by menovaní nemohli
prijať sviatosť manželstva nech to oznámi na farskom úrade.