Dnešnú nedeľu popoludní bude v našom chráme predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia. Spovedať sa bude od 14.30 do 17.30 hod. Počas spovedania sa bude každú hodinu podávať aj Najsv. Eucharistia.

Dnešnú nedeľu tiež pozývame mládež z farnosti (od 14 rokov) na stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s našim vladykom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu v Prešove. Program začína o 13.30 hod.

Vstupujeme do Veľkého a strastného týždňa. V pondelok, utorok a v stredu ráno sú liturgie bezo zmeny. Večer sa budú slúžiť liturgie vopredposvätených darov.

Sviatosť pomazania chorých v našej farnosti budeme vysluhovať zajtra, t.j. v pondelok 2. apríla po večernej sv. liturgii. Podmienky prijatia tejto sviatosti: vážny alebo dlhotrvajúci zdravotný problém alebo vek nad 60 rokov (v týchto prípadoch sa prijíma pomazanie chorých raz v roku). Predtým treba pristúpiť k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

Svätý a veľký štvrtok,     09:30    Archijerejská svätá liturgia v katedrále
17:00    Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého
18:30    Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista
Svätý a veľký piatok,prik. sviatok, prísny pôst,
07:00   Cárske časy
15:00    Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Svätá a veľká sobota,07:30   Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe
10:00    Spoločné modlitebné stretnutie detí
17:00    Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého
Svätá a veľká nedeľa Paschy,
05:00   Utiereň vzkriesenia,  posv. veľkon. pokrmov
08:00    Svätá liturgia – cirkevnoslovanská, myrovanie, posv. veľkon. pokrmov
10:00    Svätá liturgia – slovenská, myrovanie,posv. veľkon. pokrmov

Všetky deti farnosti  pozývame na spoločné adoračné a modlitebné stretnutie pri Božom hrobe na Veľkú sobotu dopoludnia o 10.00 hod.

Dnes po liturgii stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičovodpadáva. Znova sa stretneme sa až v nedeľu po veľkonočných sviatkoch.

V sakristii je nové dvojčíslo Slova (7- 8), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. Mal by tam byť na samostatných letáčikoch vytlačený aj program na Veľkonočné sviatky.

Popoludňajší program:  Dnes večer už nedeľná večiereň a eucharistická poklona
nebude.