Dnes popoludní bude Krížova cesta o 16:30 hod. a po jej skončení pôstna večiereň s poklonami o 17:00 hod.

Budúci týždeň od 2. do 6. marca je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 6. marca bude celodenná adorácia podľa rozpisu s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a čítaním Svätého písma o 15:00 hod. Srdečne pozývame.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik liturgického spevu, v stredu biblická škola večer nebude, vo štvrtok tichá adorácia, v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod.

Vo štvrtok 5. marca vás pozývame na miestny ekumenický svetový deň modlitieb 2015 so začiatkom o 17:00 hod. vo Dvorane evanjelického kolégia na Hlavnej 137 v Prešove. Plagát je na nástenke.

Na samotný prvý piatok 6. marca vás špeciálne pozývame na službu vopred posvätených darov obetovanú za šírenie kultúry života a rodinu o 17:30 hod., po ktorej sa uskutoční Krížová cesta pod vedením skupiny bohoslovcov Anastasis, ktorá začne po VPDčke o 19:00 hod. Pozývame všetkých na modlitbu.

Tretia zádušná sobota bude 7. marca. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.

Budúca nedeľa je Krížupoklonná. V tento deň vás pozývame na modlitbu chvál so začiatkom o 18:00 hod. so špeciálnym hosťom P. Liptákom a jeho modlitebným tímom.

GMC Bárka v Juskovej Voli pozýva mladých vo veku 14 rokov a viac na Kvetný víkend (piatok – nedeľa 27.- 29. marca 2015) zavŕšený stretnutím s metropolitom Jánom v Prešove (veľká zasadačka Okresného úradu – Biely dom). Cena víkendu je 16,60,-€. Nedeľné stretnutie je však bezplatné so začiatkom o 13:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte. Nahlasovať sa treba čím skôr: skolacentrum@centrum.sk alebo 057/4490290, 4490761.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Misionár. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii alebo zakúpiť vzadu na stolíku. Taktiež tam nájdete propagačné materiály našej GTF PU, ktoré vás poinformujú o možnostiach štúdia.