Po sv. liturgii o 8:00 hod. bude prezentácia modlitieb matiek. Záujemkyne nech ostanú v chráme.

Večiereň sa pomodlime o 17:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedáme ako zvyčajne. Na prvý piatok 6. februára bude celodenná adorácia a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva s čítaním Sv. písma o 15:00 hod.

V pondelok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú ako zvyčajne – 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním. Počas myrovania sa večer pomodlime Akatist požehnania rodín (8 – 10 ikos). V tento deň budeme požehnávať sviece.

V utorok 3. februára bude po večernej sv. liturgii kurz liturgického spevu pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť spievať nápevy na liturgiách, hlasy a podobne. Pozvaní ste všetci. Viesť ho bude poddiakon M. Duda.

Biblická škola bude vo zvyčajnom čase o 19:00 hod. v stredu 4. februára.

Tichá adorácia obetovaná za referendum o rodine bude vo štvrtok 5. februára ako zvyčajne. Od 20:15 hod. sa bude modliť sv. ruženec so zasvätením.

V piatok 6. februára bude stretko detí na fare o 16:15 hod. Hneď po ňom bude nácvik zboríku a detská sv. liturgia o 17:30 hod.

V sobotu 7. februára sa uskutoční fatimská sobota nášho dekanátu v Ľutine. Je to skvelá príležitosť ako podporiť referendum modlitbou. Autobus pôjde z našej farnosti ráno o 8:00 hod. z parkoviska od Jednoty. Zapísať sa môžete vzadu na papier a zaplatiť zálohu 2,-€ v sakristii. Zároveň ide o 1. zádušnú sobotu. Po rannej sv. liturgii budeme čítať hramoty. Kto si ich chce obnoviť či doplniť, môže tak urobiť počas týždňa.

Budúcu nedeľu bude po večierni modlitba chvál so začiatkom o 18:00 hod.

Víkendovka pre mladých nášho dekanátu bude od 27. februára do 1. marca (piatok – sobota). Hlásiť sa môžu všetci vo veku 9 – 30 rokov v sakristii chrámu.

Kto by si chcel zakúpiť ikonu Sv. rodiny v cene 15,-€, nech sa nahlási v sakristii.

Pozývame vás na divadelné predstavenie Lúče otcovstva (divadelná hra Karola Wojtylu), ktoré bude v DAD 15. februára o 19:00 hod. na tému prítomnosti, či skôr neprítomnosti otca v dnešných rodinách a iné. Viac info vzadu na plagáte.