Aktuálne oznamy k 1. 12. 2013

Dnes je zbierka na charitu.

Ponúkame vám možnosť podporiť opravu dreveného chrámu v Kalnej Roztoke sumou 5,-€ (alebo akýmkoľvek milodarom). Dostanete za to symbolickú tehličku. Kto chce dať svoj milodar, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

Žrebovanie (hlásiť iba po 10:00 hod.)!!!

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v nezmenených časoch ako obvykle pred liturgiami ráno i večer. Na prvý piatok 6. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva tu do chrámu.

V pondelok 2. a v stredu 4. decembra sa pomodlíme po večernej sv. liturgii moleben pred narodením Ježiša Krista.

V stredu 4. decembra bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru Hlahol.

V piatok 6. decembra máme sviatok sv. Mikuláša. Sv. liturgie budú dve, a to ráno 6:30 hod. a popoludní o 17:30 hod. Po sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je voľnica.

V nedeľu 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú v nezmenenom čase. Po každej liturgii bude myrovanie.

Dnes popoludní o 16:30 hod. bude družinovka skautského chlapčenského oddielu v Nebíčku na fare v meste. Všetci chlapci vo veku 10 – 16 rokov sú na ňu srdečne pozvaní.

Prosíme deti, ktoré sa chcú zapojiť do vianočnej akadémie, aby zostali po sv. liturgii v chráme na krátke informačné stretnutie.

Spovedať chorých vo farnosti pred Vianocami budeme v piatok 13. decembra od 8:00 hod. Prosíme vás, aby ste nahlásili v sakristii svojich chorých do štvrtka 12. decembra do več. sv. liturgie.

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove pozýva všetkých záujemcov o štúdium na deň otvorených dverí dňa 6. decembra 2013. Viac informácií na letáku alebo na nástenke.

Prosíme tých, ktorí si ešte nevyzdvihli nové číslo Slova spolu s kalendárom na rok 2014, aby tak urobili po sv. liturgii v sakristii. Predplatiť časopis Slovo na budúci rok si môžete do budúcej nedele 8. decembra sumou 12,50,-€.

Prosíme tých, ktorí chcú odoberať Misionár aj budúci rok, aby sa nahlásili v sakristii do konca týždňa.

Na predaj vám ponúkame nástenný kalendár o. baziliánov v sume 1,-€. Môžete si ho zakúpiť v sakristii.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.

Dnes večer sa pomodlíme každodennú večiereň o 18:15 hod. s exegézou zo Starého zákona a po nej poklonu Najsv. Eucharistii o 19:00 hod.