• V pondelok 5. júla je sviatok sv. Cyrila a Metoda. Keďže to nie je len cirkevný, ale aj štátny sviatok a je deň pracovného pokoja, sv. liturgie budú o 8.00 hod a 10.00 hod.

  • Nácvik detského zboru už v tomto týždni nebude. Pravidelné nácviky sa začnú až po prázdninách. Tak isto je aj s detskými liturgiami. Začnú sa až v novom školskom roku. Čas piatkových večerných sv. liturgií však ostáva o 17.30 hod. Teraz v čase prázdnin budú prerušené aj naše Malé stavovské stretnutia, začnú sa opäť v septembri.

  • Srdečne vás všetkých pozývame zapojiť sa do duchovnej prípravy na odpustovú slávnosť v našej farnosti. Duchovná príprava sa začne v stredu 7. júla vstupom do Večeradla s Presv. Bohorodičkou. Štvrtok je možnosť nanovo prežiť tajomstvo Eucharistie. Po sv. liturgii vás pozývame do eucharistického sprievodu ulicami sídliska. V piatok budeme odkrývať zmysel utrpenia a po sv. liturgii sa pomodlíme krížovú cestu v uliciach nášho sídliska. Sobota ponúka príležitosť všetkým mužom putovať (bicyklom aj inak) do Ruských Pekľan, rodiska patróna našej farnosti. Duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou povedie o. Mikuláš Tressa CSsRSlávnostnú odpustovú sv. liturgiu bude v nedeľu 11. júla o 10.00 hod. sláviť o. Ľubomír Petrík, kancelár arcibiskupského úradu. Spovedať sa bude každý deň počas večerného programu pred sv. liturgiou.