• Otcovia baziliáni srdečne pozývajú na archieparchiálnu odpustovú slávnosť k sviatku Premenenia Pána na Bukovej Hôrke v dňoch 31.7. a 1.8. 2010. Bližší program slávnosti nájdete vzadu na nástenke.

  • Ďalšie pozvanie prichádza z Litmanovej. V dňoch 7. a 8. augusta 2010 bude bohatý duchovný program a liturgická slávnosť pri príležitosti 20. výročia zjavení na Hore Zvir. Program sa začne v sobotu o 14.00 hod a vyvrcholí v nedeľu archijerejskou sv. liturgiou o 10.30 hod. Bližší program obidvoch dní nájdete tiež vzadu na nástenke.

  • Dnešná nedeľa je posledná v mesiaci, preto je pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

  • Pozývame vás na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia 30.7. – 1.8. v Gréckokatolíckom kňazskom seminári na Sládkovičovej ulici v Prešove. Duchovné cvičenia Mariánskeho kňazského hnutia majú formu Večeradla a ich cieľom je cez modlitbu sv. ruženca a úctu k presv. Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsv. Eucharistii a vyprosiť na príhovor Panny Márie nové zoslanie Svätého Ducha. Poplatok za stravu a ubytovanie je 25 eur. Informácie na tel. č. 0904 738 048.
  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to životný príbeh izraelského kráľa Dávida. Hra je rozdelená do troch levelov. V prvom Dávid plní úlohy spojené s jeho poslaním pastiera. V druhom sa hlavnou postavou stáva prorok Samuel, ktorý hľadá nového kráľa pre izraelský národ. V treťom sa musí mladučký Dávid postaviť obávanému nepriateľovi. CD nájdete v sakristii chrámu. Príspevok je 8,- eur. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke www.david-hra.sk .