Aktálne oznamy k 18. júlu 2010

  • V utorok 20. júla je sviatok sv. proroka Eliáša. Poriadok sv. liturgií sa v tento deň nemení. Liturgie budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod.

  • Nedeľa 25. júla je posledná v mesiaci, preto bude pri obidvoch sv. liturgiách naša vlastná zbierka na stavbu farskej budovy.

  • Pozývame vás na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia 30.7. – 1.8. v Gréckokatolíckom kňazskom seminári na Sládkovičovej ulici v Prešove. Duchovné cvičenia Mariánskeho kňazského hnutia majú formu Večeradla a ich cieľom je cez modlitbu sv. ruženca a úctu k presv. Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsv. Eucharistii a vyprosiť na príhovor Panny Márie nové zoslanie Svätého Ducha. Poplatok za stravu a ubytovanie je 25 eur. Informácie na tel. č. 0904 738 048.

  • Ponúkame vám počítačovú hru pre deti s biblickým motívom. Je to životný príbeh izraelského kráľa Dávida. Hra je rozdelená do troch levelov. V prvom Dávid plní úlohy spojené s jeho poslaním pastiera. V druhom sa hlavnou postavou stáva prorok Samuel, ktorý hľadá nového kráľa pre izraelský národ. V treťom sa musí mladučký Dávid postaviť obávanému nepriateľovi. CD nájdete v sakristii chrámu. Príspevok je 8,- eur. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke www.david-hra.sk .