• Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už od stredy zapájali do spoločného prípravného programu pred odpustovou slávnosťou. Zvlášť tým, s ktorými sme preputovali ulice našej farnosti a sídliska vo štvrtok s Najsv. Eucharistiou a v piatok so sv. krížom. Bohuznámej Anne, ktorá prijala do svojho domu o. Mikuláša Tressu. Pán Boh zaplať aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali organizačne a tiež s upratovaním, kvetinovou výzdobou a podobne. Všetkým členom pastoračnej rady, všetkým naším kurátorom, kantorom, dospelým spevákom zo zboru Hlahol.

  • Zajtra sa začína prvý turnus letného stretnutia detí na Juskovej Voli. Prosíme rodičov prihlásených detí, aby ich priviedli tu pred chrám o 9.15 hod. Spoločný odchod detí bude o 9.30 hod.

  • V sobotu 17. júla na sviatok bl. biskupa Pavla, bude v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa odpustová slávnosť na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. Slávnostná archijerejská sv. liturgia, ktorú bude sláviť vladyka Milan Chautur sa začne o 10.00 hod.

  • V mene celej farnosti sa čo najsrdečnejšie chcem poďakovať, a zároveň sa aj rozlúčiť s naším otcom kaplánom Michalom Pavlišinovičom a jeho manželkou. Jeho kaplánske pôsobenie u nás sa končí. Teraz bude v kaplánskej službe na Sídlisku Sekčov. K jeho ďalšej pastoračnej činnosti mu vyprosujeme veľa požehnania a sily od nášho Nebeského Otca. Zároveň sa tešíme a vítame nového kaplána, ktorý bol pre našu farnosť menovaný. Je to o. Alexander Andrejko.