DO TMY NA SVET
1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor môj zrak, nech vidím.
Krásu lásky, v ktorej srdce ti spieva, veď sláva a moc ti patrí.
Ref1: Prišli sme ťa vzývať, prišli sme ťa skláňať, prišli sme ti vyznať: „Si náš Boh“! Si
dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám.
Ref 2: Ja nemám dosť slov opísať, cenu, ktorú ťa môj hriech stál.

JAK JELEŇ
Jak jeleň dychtí za vodou, ja Pane túžim za tebou. (4x)
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha.
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce.
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.

POZRI AKO MENÍ MA JEŽIŠ
Pozri ako mení ma Ježiš 2x.
On dvíha ma, slobodu dáva mi, pozri ako mení ma Ježiš.
Kráčať chcem na stretnutie s ním 2x.
Od skúšky ku skúške, až ku víťazstvu, kráčať chcem na stretnutie s ním.

Pod svoju ochranu Matka Cirkvi, prijmi dnes Mária svoje dietky.
Ref: Si naša ochrana, zbav moci satana, Mária naša Matka.
Bez výhrad oddala si sa Bohu, zmarila otroctva hriechu vládu.
V rodine národov zúri satan, rozbíja jednotu, chce vládnuť nám.

Likuj Presvjataja Ďivo i Mati, ispolnena ľubvi i blahodati.
Likuj, likuj, likuj Márie, čistych serdcem umilenije
Radujsja Carice neba i zemli, serdečny molitvy naši vse prijmi
Liku, likuj…
Radujsja roždšaja Isusa Christa blahoslovennaja Ďivo Prečista.
Likuj, likuj…
Radujsja nebesna Zorice jasna, presvitloje Solnce, Luno prekrasna.
Likuj, likuj…
Dotkni sa mojich očí
Dotkni sa mojich očí Pane, by som uvidel ťa.
Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno.
Dotkni sa môjho srdca Pane, obnovuj ma.
Zošli svojho Ducha, aby očistil ma.

Vznešený
Vznešený, tak jemný iba ty vieš ku nám byť. Zranení, zlomení, bez obáv môžeme prísť.Ty
stále čakáš, novú nádej nám dáš. Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie.

Si cestou
Si cestou, po ktorej chcem ísť. Si pravdou, v ktorú verím. Životom si úžasným, za tebou túžim
ísť.

Duchu Svätý príď
Duchu Svätý príď, Duchu Svätý príď!
Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne láska v nás.

Chválim ťa Ježiš
Ref: Chválim ťa Ježiš – 4x
Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás.
Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú (meno Pána)
Pre tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália tvoje meno Pane.

Tebe patrí chvála
/:Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime svoje ruky a chváľme Sväté meno.:/
Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.

Privítajme Pána
Všade tam, kde sú ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný, dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste
prítomný.
Ref: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní.
Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.
Anjeli pred trónom ti spievajú, svoj hlas k nim pridáme tebe na slávu.
Ref: Svätý, svätý, svätý Boh, náš Pán, On bol, On je a príde zas k nám.
Vždy svätých chvály sú ti vzdávané, my s nimi pri tróne ich refrén spievame.
Keď starci padajú pred trónom, my srdcia pokorne skláňame pred tebou.
Božia láska príď, ako mocný oceán, prúď cez nás svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.
Je stále prítomná tvoja láska. Radostne spievame o tvojej sláve. Nech pieseň zazvoní
v každej chvíli, teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem.
Naplň Pane, naplň ma, láska tvoja Pane, nech mi silu dá. Som len tvoj, len tvoj, chcem
konať, čo chceš sám, tak ma naplň Pane, volám, tak ma naplň Pane volám.
Prosíme ťa Bože, vyslyš prosby naše, nádejou posilni nás. Príď kráľovstvo tvoje, buď vždy
vôľa tvoja, príď tvoj pokoj do nás.
Sláva Pánu Ježišovi, Pán prichádza k nám, s láskou a s požehnaním, sláva Ježiš je kráľ!
Spievaj Pánovi, duša spievaj. Aleluja, aleluja. Hosťa vzácneho, v srdci vítaj, aleluja, aleluja.
Bohu spievajme, aleluja. Vďaky vzdávajme, aleluja. Spievaj Pánovi, duša spievaj, aleluja,
aleluja.
Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch Boží do srdca mi príď. Môj pokoj si ty, i radosť
mi dáš, Duch Boží, do srdca mi príď.

Duchu Svätý, príď k nám, naplň srdcia naše, ohňom lásky.