Dnes každodenná večiereň nebude.

Prípravu na odpustovú slávnosť začíname v stredu 12. júla. Pri večerných sv. liturgiách odznejú katechézy. Po večerných sv. liturgiách sa pomodlíme tieto pobožnosti: Akatist požehnania rodín v stredu; tichá adorácia s požehnaním a Korunkou BM vo štvrtok; Prosebný moleben k Ježišovi Kristovi v piatok a veľká večiereň s lítiou v

Samotná odpustová slávnosť bude v nedeľu 16. júla s nasledovným programom: 30 hod. utiereň, 7.30 hod. sv. liturgia smyrovaním (csl), 9.00 hod. Mariánske večeradlo, 9.45 hod. Akatist k bl. P. P. Gojdičovi, 10.30 hod. slávnostná slovenská sv. liturgia s myrovaním (hlavný slúžiteľ a kazateľ o. M. Kolesár) a o 17.00 hod. Veľká večiereň. Srdečne vás všetkých pozývame.

V pastoračnej miestnosti bude v termíne – 14. júla (streda – piatok) po večernom programe v chráme Výstava venovaná bl. P. P. Gojdičovi na 15 paneloch s audio komentárom. Každý, kto by si ju chcel pozrieť, je srdečne vítaný.

Minulotýždňovú zbierku na Dobročinné diela Sv. Otca sme podporili sumou 244,65,-€.

Na chrám a pre potreby farnosti darovali: bohuznáma rodina 50,-€; rodina Ščerbáková 100,-€ a bohuznámy darca 300,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!