Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

V stredu 11. októbra bude pri večernej sv. liturgii katechéza venovaná liturgia sv. J. Zlatoústeho.

Vo štvrtok 12. októbra bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 13. októbra bude detská sv. liturgia a po nej úvodné stretnutie detí a rodičov k príprave na prvú sv. spoveď. Stretnutie je povinné.

V sobotu 28. októbra pozývame ženy našej farnosti na seminár venovaný práve im. Stretnutie pod názvom „Spomaľ! Skús Božie tempo“ budú sprevádzať Alena Červeňáková, fyzioterapeutka a Hana Šimčíková, spíkerka. Registrácia je možná najneskôr do 20. októbra vrátane u o. Petra osobne alebo emailom na fara@sidlisko3.sk. Bližšie informácie a program nájdete na plagáte.

V sakristii si môžete objednať časopis Misionár na rok 2024. Stojí 21,-€ a časopis Slovo na rok 2024 za cenu 27,-€. Oba časopisy je potrebné objednať záväzne do konca mesiaca október. Vopred ďakujeme za vašu dôslednosť.

Taktiež vám ponúkame stolový kalendár na rok 2024 z vydavateľstva Misionár za cenu 3,-€.

Obnoviť alebo zapísať hramoty môžete v sakristii chrámu po sv. liturgiách.

Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Tešíme sa na vás.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

Na chrám darovali: bohuznáma osoba 10,-€; bohuznáma osoba 50,-€; bohuznáma rodina 200,-€ a bohuznámy darca 520,-€. Všetkým Pán Boh zaplať!

Aktuálny liturgický program si môžete stiahnuť na tomto ODKAZE.