Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

V pondelok 1. mája bude o 17.45 hod. Moleben k Presvätej Bohorodičke. Molebeny a akatisty sa budeme modliť počas celého mesiaca máj v pondelky a stredy.

V stredu 3. mája bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. O 17.45 hod. bude Akatist k Presvätej Bohorodičke.

Vo štvrtok 4. mája bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia. Od 20.30 hod. pokračuje moderovanou adoráciou s chválovými piesňami pod vedením spoločenstva Máriina archa. Zakončená bude Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním. Srdečne vás pozývame.

V piatok 5. mája bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota 6. mája je fatimská . O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Na chrám darovali: bohuznáma rodina 50,-€ a bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh vám zaplať!

 

Ohlášky:

Oznamujeme vám, že sviatosť manželstva mienia prijať tieto dve osoby: Mirón Duda, gréckokatolík, bývajúci v Prešove a Terézia Štefaniaková, rímskokatolíčka, bývajúca vo Veselom. Ohlasujú sa po prvý krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatostné manželstvo, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.