Dnes je pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať!

O 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pozývame najmä tých, ktorí začínajú nový školský rok.

V utorok 29. augusta máme sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Sv. liturgie budú o 6.30 a o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Vo štvrtok 31. augusta bude  po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. Pokračovať bude tichá adorácia ukončená Korunkou BM a osobným požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 1. septembra začíname nový cirkevný rok. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. V tento deň je voľnica.

Budúca sobota 2. septembra je fatimská. Mariánske večeradlo bude o 17:00 hod.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete ho vzadu na stojane.

Na chrám darovali: bohuznáma osoba 20,-€; bohuznáma rodina z krstu 50,-€ a bohuznáma osoba 50,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!