Budúcu nedeľu 3. decembra bude pri všetkých sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

Nácvik zboru bude v stredu 29. novembra o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok 30. novembra bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov; po ňom tichá adorácia a od 20.30 hod. moderovaná adorácia so spoločenstvom Máriina archa a zakončená Korunkou BM a osobným požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 1. decembra bude detská sv. liturgia o 17.30 hod. a po nej príprava detí na 1. sv. spoveď.

Budúca sobota 2. decembra je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

V sobotu 2. decembra zároveň pozývame deti a mladých na tvorivé dielne do pastoračky so začiatkom o 14.00 hod. na výrobu gélových sviečok. Výrobkami prispejeme do predvianočnej burzy a niečo si vyrobíte aj pre seba. Tešíme sa na vás.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo.

Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Tešíme sa na vás.

Aj tohto roku vás pozývame k štedrosti voči druhým. V týždni od 4. do 8. decembra môžete pomôcť klientom našej charity vytvoriť balíčky, ktoré by obsahovali drogériový tovar (sprchové gély, peny na holenie, antiperspiranty, mydlá, žiletky, telové mlieka a pod.). Tieto veci môžete v danom týždni prinášať do sakristie pred večernými sv. liturgiami. Vopred vám ďakujeme za vašu štedrosť.

Minulotýždňovú zbierku na seminár sme podporili sumou 324,70,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 50,-€. Pán Boh zaplať!