Budúcu nedeľu 30. apríla máme zbierku na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Nácvik chrámového zboru Hlahol budúci týždeň nebude.

Vo štvrtok 27. apríla bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu o 21.00 hod.

V piatok 28. apríla bude detská sv. liturgia.

Budúcu sobotu 29. apríla bude o 17.00 hod. Veľká večiereň a o 18.45 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Vyšlo nové číslo farského Informátora.

Pozývame deti a mladých vo veku 9 – 18 rokov na Víkendový pobyt v Juskovej Voli protopresbyterátov Prešov a Sabinov, ktorý sa uskutoční v termíne 28. – 30. apríl. Prihlasovanie prebieha cez webovú stránku centra. Konkrétne informácie nájdete vzadu na plagáte.

Miništrantov a priateľov kňazského seminára pozývame na Deň otvorených dverí, a to v sobotu 29. apríla so začiatkom o 9.00 hod. Pripravený je pre vás bohatý program. V prípade záujmu sa môžete nahlásiť u o. Petra. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Pozývame vás na Turistický deň Prešovskej archieparchie s vladykom Petrom. Uskutoční sa v pondelok 1. mája. Trasa aj bližšie informácie sú uvedené na plagáte, ktorý nájdete vzadu na nástenke. V prípade záujmu sa nahláste u o. Petra osobne alebo telefonicky, a to čím skôr.