Pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Úprimné Pán Boh zaplať!

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V nedeľu 5. novembra vyhlásil vladyka Peter Rusnák mimoriadnu zbierku na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením, ktoré sa dotklo aj viacerých našich chrámov, farských budov či rodinných domov. Preto vás povzbudzujeme k zapojeniu sa aj do tejto zbierky.

V pondelok 23. októbra vás pozývame na starobylú liturgiu sv. Jakuba so začiatkom o 18.00 hod.

Vo štvrtok 26. októbra bude po večernej sv. liturgii  Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou BM a požehnaním o 21.00 hod.  

V piatok 20. októbra bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď.

V sobotu 28. októbra sa uskutoční v našej farnosti seminár venovaný ženám pod názvom „Spomaľ! Skús Božie tempo“ Stretnutím budú sprevádzať Alena Červeňáková, fyzioterapeutka a Hana Šimčíková, spíkerka. Program pre registrované ženy začína o 9.15 hod. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte.

V sobotu 28. októbra bude zmenený večerný bohoslužobný program. Sv. liturgia bude o 17.00 hod. Veľká večiereň ani Novéna v tento deň nebudú.

V sakristii si môžete objednať časopis Misionár na rok 2024 za cenu 21,-€ a časopis Slovo na rok 2024 za 27,-€. Oba časopisy je potrebné objednať záväzne do konca mesiaca október. Vopred ďakujeme za vašu dôslednosť.

Obnoviť alebo zapísať hramoty môžete v sakristii chrámu po sv. liturgiách.

Pozývame všetky deti, mladých, ale aj celé rodiny do telocvične na ZŠ Prostějovská, a to každý pondelok v čase 19.00 – 20.00 hod. Tešíme sa na vás.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a farský Informátor.

Vzadu na stolíku nájdete sviece v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti. Malá plastová stojí 2,-€.

Evanjelizačné stretnutie pripravujeme aj pre mužov našej farnosti. Uskutoční sa v piatok 17. novembra pod taktovkou Bohuša Živčáka a Rieky života. Záujemcovia sa môžu nahlasovať už teraz u o. Petra Kačura už teraz, a to osobne alebo emailom na fara@sidlisko3.sk. Program zverejníme už čoskoro. Tešíme sa na vás.

Upozorňujeme vás na zmenu letného času na zimný, ktorý nastane v nedeľu 29. októbra z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Liturgický program na aktuálny týždeň nájdete na tomto ODKAZE.