Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami okrem stredy (sviatok sv. Cyrila a Metoda). Na prvý piatok 7. júla bude celodenná adorácia podľa rozpisu a modlitby žalmov s Korunkou Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V stredu 5. júla máme sviatok sv. Cyrila a Metoda. Keďže ide o štátny sviatok, sv. liturgie budú ako v nedeľu, teda o 8:00 a 10:00 hod.

V nedeľu 16. júla vás pozývame na odpustovú slávnosť, najmä na slávnostnú sv. liturgiu o 10:00 hod., pri ktorej prednesie homíliu o. Anton Janič, farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Príprava na slávnosť začne už tradične v stredu 12. júla. Bližší program nájdete vzadu na nástenke na plagáte a v budúcotýždňových oznamoch.

Pomazanie chorých budeme sláviť v stredu 12. júla po večernej sv. liturgii. Každý, kto má záujem o túto sviatosť, nech sa zapíše vzadu na papier.

Každý, kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu počas odpustovej slávnosti, môže tak urobiť v sakristii chrámu.

V rámci 100. výročia fatimských zjavení sa s dovolením otca arcibiskupa Jána Babjaka SJ uskutočnia v Kňazskom seminári v Prešove v termíne 21. – 23. 7. 2017 modlitbové duchovné cvičeniach pre laikov formou trvalého večeradla. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na nástenke na plagáte.

Gréckokatolícka charita Prešov hľadá ochotného dobrovoľníka (môže byť aj dôchodca), ktorý by mal chuť pomôcť a vyplniť svoj voľný čas šitím tašiek alebo darčekových predmetov z látok, v rámci pracovnej terapie spolu s klientmi z našich zariadení. Šijacie stroje poskytneme. Zároveň radi prijmeme aj zvyšné látky, ktoré by ste chceli darovať. Viac nájdete vzadu na plagáte.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor.