Dnes vás o 15.00 hod. pozývame sláviť Hodinku Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. na každodennú večiereň.

V pondelok 17. apríla bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

V stredu 19. apríla bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Počnúc budúco týždňovou stredou 19. apríla odznejú každý týždeň pri večernej sv. liturgii katechézy zameranú na spoznávanie a porozumenie krás nášho obradu a liturgického slávenia. Srdečne vás na ne pozývame.

Vo štvrtok 20. apríla bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu o 21.00 hod.

V piatok 21. apríla bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď.

V sobotu 22. apríla sa uskutoční stretnutie pre ženy – Ester. Program pre nahlásené účastníčky začína o 9.30 hod. registráciou v pastoračke. Stretnutie bude zakončené večernou sv. liturgiou o 18.00 hod. Veľká večiereň v tento deň nebude.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 50,-€; bohuznáma rodina 100,-€ a bohuznáma rodina z krstu 100,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!