Výstavba farskej budovy

V tejto časti farskej stránky vám ponúkame aktuálne fotografie z priebehu výstavby našej farskej budovy, aby sme nimi boli povzbudení a taktiež sa oboznámili s tým, čo už je urobené. Veríme, že aj táto forma prinesie svoje ovocie, ktoré sa odzrkadlí na samotnej stavbe. Aj naďalej vás všetkých prosíme o vaše dary, ktoré sú veľmi potrebné, aby toto Božie dielo mohlo rásť a raz sa začalo užívať.

Fotografie zo stavby na našej farskej budove

rozdelovac011

rozdelovac011

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt