Sviatosť krstu

Nahlásenie sviatosti krstu

Dieťa na krst nahlasujú obidvaja rodičia alebo aspoň jeden z nich v dostatočnom predstihu pred plánovaným termínom krstu (najlepšie otec dieťaťa) osobne na farskom úrade (odporúča sa telefonicky dohodnúť si termín s kňazom). K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa. Ak ide o krst prvého dieťaťa, rodičia potrebujú cirkevný sobášny list alebo krstné listy oboch rodičov (nepotrebujú ich v prípade, že sú sobášení v našej farnosti). K samotnému priebehu krstu je potrebná krstná svieca a krstná košieľka.

Pred samotným krstom je potrebné zúčastniť sa predkrstného rozhovoru, ktorý bude stanovený po vzájomnom rozhovore kňaza s rodičmi/rodičom. Tohto rozhovoru sa účastnia rodičia a krstní rodičia (poprípade krstný rodič). Najlepšie by bolo, ak by sa predkrstný rozhovor uskutočnil ešte pred narodením dieťaťa (je to výhodnejšie hlavne pre rodičov).

Aké úlohy majú krstní rodičia?

Kán. 684 – § 1. Podľa starobylého zvyku cirkví krstenec má mať aspoň jedného krstného rodiča.
§ 2. Povinnosťami krstného rodiča, vyplývajúcimi z prijatej úlohy, je sprevádzať krstenca, ktorý vyšiel z detského veku, pri uvedení do kresťanského života a krstenca dieťa priniesť na krst a tak isto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil záväzky, ktoré s ním súvisia.

Kán. 685 – § 1. Aby niekto mohol platne prijať úlohu krstného rodiča, vyžaduje sa, aby:
1˚ prijal sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie;
2˚ patril do Katolíckej cirkvi, pri zachovaní § 3;
3˚ mal úmysel vykonávať túto úlohu;
4˚ bol určený samým krstencom alebo jeho rodičmi, alebo poručníkmi, alebo ak nie sú, vysluhovateľom;
5˚ nebol otcom alebo matkou, alebo manželským partnerom krstenca;
6˚ nebol potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej, suspenzie, prepustenia alebo pozbavený práva vykonávať úlohu krstného rodiča.

§ 2. K tomu, aby niekto úlohu krstného rodiča vykonával dovolene, sa navyše vyžaduje, aby mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere a zodpovedajúci úlohe, ktorú má prijať.
§ 3. Z oprávneného dôvodu je dovolené prijať pre úlohu krstného rodiča veriaceho v Krista niektorej východnej nekatolíckej cirkvi, ale vždy súčasne s katolíckym krstným rodičom.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt