Sviatosť zmierenia a pokánia

Vysluhovanie sv. zmierenia a pokánia prebieha v našej farnosti každý deň podľa potreby veriacich. Penitent (kajúcnik) môže požiadať kňaza o sv. spoveď v sakristii, kde sa kňaz zdržiava pred samotným slávením bohoslužieb. Odporúčame pristúpiť k sv. spovedi pred slávením božskej liturgie, aby ste mohli prijať Eucharistiu (Telo a Krv Ježiša Krista) počas samotného slávenia. V inom prípade môžete pristúpiť k sv. spovedi aj po bohoslužbách po dohode s kňazom.

Počas prvopiatkového týždňa sa vo farnosti spovedá takto:

Spovedáme pred oboma božskými liturgiami ráno i večer. Ráno je to počas celého týždňa od 6:00 hod. Večer v pondelok, utorok a stredu od 17:00 hod. Vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:30 hod.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt