Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 26. marcu 2023

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

  Popoludní vás o 16.15 hod. pozývame na krížovú cestu manželov a o 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

  V pondelok 27. marca bude ráno o 6.30 hod. veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Kajúci akatist s katechézou.

  V utorok 28. marca večer bude pri sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu pozývame.

  V stredu a piatok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. (v piatok 17.30 hod.) božská služba vopred posvätených darov.

  V stredu 29. marca bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

  Vo štvrtok 30. marca bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo o 18.45 hod.

  V piatok 31. marca bude po večernej božskej službe vopred posvätených darov stretnutie detí pripravujúcich sa na 1. sv. spoveď.

  Budúca sobota 1. apríla je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

  Budúca nedeľa 2. apríla je Kvetná nedeľa. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie a požehnanie bahniatok, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. E. Sýrskeho a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou.

  Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami bude na Kvetnú nedeľu počas sv. liturgii v čase 7.00 hod. – 11.30 hod. Počas Veľkého týždňa a zároveň prvopiatkového budeme spovedať od pondelka do stredy v čase 6.00 – 6.30 a 17.00 – 18.00 hod. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.

  Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Veľkej noci, môže tak urobiť v sakristii.

  KBS spolu so Slovenskou katolíckou charitou realizujú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. V našom chráme potrvá táto zbierka do Veľkého štvrtka. Každý, kto by chcel prispieť, nech donesie svoj milodar do sakristie. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

  Na chrám darovali dve bohuznáma Márie po 50,-€ a na farskú charitu bohuznáma osoba 30,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k nedeli 28. augusta 2022

( , aug 28, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. V pondelok 29. augusta máme odporúčaný sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a zároveň je to aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V utorok 30. augusta bude o 17.15 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Následne bude spievať sv. liturgiu o 18.00 hod. Vo štvrtok 1. septembra vstupujeme do nového cirkevného roka. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. augustu 2022

( , aug 20, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Metodovi a po sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Sv. liturgie vo Veľkom Šariši v mesiaci august nebudú. Dávame vám do pozornosti celomestské sv. misie, ktoré budú v termíne 3. – 11. september 2022. Zapája sa aj...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. augustu 2022

( , aug 15, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Veľka večiereň sviatku s lítiou.  V pondelok máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V stredu bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. Budúcu sobotu t.j. 20. augusta veľká večiereň a večerná sv. liturgia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. júlu 2022

( , júl 24, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 31. júla bude naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 18.45 hod. novéna k Matke ustavičnej pomoci. Oznamujeme rodičom prvospovedajúcich sa detí, aby si v sakristii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júlu 2022

( , júl 18, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. V stredu máme sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude posvätenie vozidiel (áut, kočíkov, bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod.) na parkovisku pred chrámom. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. Vo štvrtok bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. júlu 2022

( , júl 12, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 17. júla bude pri sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň sčasti ich žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a prenájmu majetku. Je to vlastne príspevok v rámci solidarity Farnosti samy sebe. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. júlu 2022

( , júl 2, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V pondelok bude o 18.45 hod. veľká večiereň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda. V utorok máme odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zároveň je v tento deň aj štátny...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júnu 2022

( , jún 27, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pozývame najmä všetky deti, mladých, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí odchádzate na dovolenky, aby sme mohli...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. júnu 2022

( , jún 20, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. júna bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Akatist k Svätému Duchu bude v pondelok o 17.45 hod. Obetujme ho za synodu. V utorok 21. júna sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3 o 16.00 hod. Bližšie info nájdu záujemcovia vzadu na nástenke. Moleben k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v stredu o 17.45 hod. Nácvik zboru bude po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 12. júnu 2022

( , jún 11, 2022 , Farské oznamy )

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Nácvik zboru bude v stredu o 1845 hod. v pastoračke. Vo štvrtok máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním. Veľkú večiereň sviatku...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. júnu 2022

( , jún 4, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Dnes o 17.00 hod. sa pomodlíme veľkú večiereň. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Nácvik zboru bude v stredu o 18.45 hod. v chráme. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. máju 2022

( , máj 30, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 5. júna bude po sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédia. Svoj milodar môžete nechať vzadu v košíku. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 17.15 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V stredu bude o 17.45 hod. Akatist k Ježišovi Kristovi. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. máju 2022

( , máj 21, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Každodenná večiereň bude o 00 hod. V týchto dňoch sa pri našich modlitbách zamerajme zvlášť na slávnosť posvätenia našej farskej budovy, ktorá bude v nedeľu 29. mája. V pondelok bude o 45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. Vstredu bude o 17.45 hod. Moleben k Bohorodičke. V tento deň zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Nácvik zboru bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. máju 2022

( , máj 7, 2022 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17.00 hod. a po nej na modlitby chvál s katechézou. V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu. V utorok bude o 17.45 hod. Akatist k presv. Bohorodičke. V stredu máme sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. O 17.45 hod. sa pomodlime moleben k blahoslavenému. V tento deň slávime aj sviatok Polovice Päťdesiatnice. Po sv. liturgii bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. máju 2022

( , apr 30, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. Svojím darom podporujeme seminár ako taký, nie konkrétnych seminaristov. O 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok 6. mája bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Korunka k Božiemu milosrdenstvu a modlitby žalmov budú odteraz v zmenenom čase, a to o 17.15...

Čítajte viac