Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 5. augustu 2018

  Budúcu nedeľu 12. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

  Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

  V pondelok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie.

  V dňoch 11.- 12. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť v Klokočove. Celý program slávnosti nájdu záujemcovia vzadu na plagáte. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii.

  Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

  Pozývame vás zúčastniť sa Ďakovnej púte našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma, ktorá sa realizuje dvoma spôsobmi, a to autobusom alebo letecky. Oba varianty nájdete vzadu na nástenke s cenami a programom. Nahlasovanie je predĺžené do 15. augusta. Využime túto príležitosť.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 1. aprílu 2018

( , apr 1, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní paschálna večiereň nebude. Počas svetlého týždňa (utorok – sobota) bude pred večernou sv. liturgiou paschálna večiereň so začiatkom o 17:20 hod., v piatok o 16:50 hod. Srdečne vás na ne pozývame. Počas celého týždňa je voľnica. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa v rámci Novény k Božiemu milosrdenstvu budeme modliť po každej sv. liturgii počas celého týždňa. Budúci týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie. Na prvý piatok 6. apríla bude celodenná adorácia podľa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. marcu 2018

( , mar 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. Zajtra, v pondelok 19. marca, sa v našej farnosti uskutoční natáčanie relácie Týždeň s farnosťou pre TV Lux. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých, ktorí môžete prísť na 14:00 hod. do chrámu na moleben k P. P. Gojdičovi. V našom chráme je prítomná putovná Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky až do...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. marcu 2018

( , mar 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (presunutá z 5. pôstnej nedele na dnešnú). Vzadu na stolíku sú letáky, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadom zbierky. Budúcu nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. a modlitby chvál s biblickým vyučovaním so začiatkom o 18:00 hod. Zdržanlivosť od mäsa je v stredu a piatok. V tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. marcu 2018

( , mar 3, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 11. marca bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. V nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. februáru 2018

( , mar 1, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii jarná zbierka na charitu. Využime túto príležitosť a prejavme svoju vieru aj almužnou tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

( , feb 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú modlitby chvál so svedectvom, ktoré bude mať sr. Helena Torkošová. Začnú o 18:00 hod. Pondelok 12. februára je prvým dňom Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mlieka, mäsa a vajec s pôstom....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude kantorská škola. V utorok 6. februára pozýva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2018

( , jan 27, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

( , jan 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Vo štvrtok 25. januára bude po več. sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. V sobotu 27. januára bude po več. sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary. Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára. Dnes večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Modlitby chvál budú v nedeľu 14. januára o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2017

( , dec 31, 2017 , Farské oznamy )

Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých pozývame. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme podľa potreby na požiadanie pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 5. januára nebude celodenná adorácia ani Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

( , dec 23, 2017 , Farské oznamy )

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu). Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv Kristovho narodenia. O 21:00 hod. sa stretneme pri Veľkom povečerí s lítiou. V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7:00 hod. bude utiereň sviatku. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. (so...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2017

( , dec 16, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov. Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov (chrám) a biblická škola (sakristia). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s...

Čítajte viac