Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

  Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby.

  Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu večiereň nebude.

  Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu po večernej sv. liturgii.

  V stredu máme sviatok Polovice Päťdesiatnice. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod.

  V piatok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V sobotu 18. mája vás pozývame na 10. metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Zoberte si so sebou niečo na jedenie, slovenskú modlitebnú knižku, poprípade stoličku pútnika, aby vás nezaskočila obsadenosť baziliky. Návrat je vo večerných hodinách. Samozrejmosťou je mať pri sebe občiansky preukaz. Plagát s programom púte nájdete na nástenke. Upozorňujeme, že v tento deň bude sv. liturgia iba ráno o 6:30 hod. Úmysel z večernej sv. liturgie bude slávený v nedeľu o 8:00 hod.

  V nedeľu 19. mája vás pozývame na Deň rodiny do nášho Centra pre rodinu na Sigorde. Program začína sv. liturgiou o 9:00 hod. Po nej nasledujú modlitby chvál, spoločný obed a popoludní program pre deti i rodičov. Srdečne pozývame celé rodiny našej farnosti.

  Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 26. mája pri oboch sv. liturgiách.

  Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora a na predaj časopis Slovo+ za cenu 1,50,-€.

  Úprimne ďakujeme všetkým ženám, ktoré prijali pozvanie a pomohli pri umývaní okien na novostavbe počas týždňa. Pán Boh vám všetkým zaplať za vašu službu.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  Najbližší utorok stretko pre deti nebude.

  Sv. liturgia bude v nedeľu 19. mája o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 27. januáru 2019

( , jan 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude (polročné prázdniny). Po večernej sv. liturgii vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Stretnutia Pána s lítiou. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. januáru 2019

( , jan 19, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare nebude. Po detskej sv. liturgii o 17:30 hod. bude stretnutie mladých. V sobotu bude večiereň o 17:00 hod. a po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. januáru 2019

( , jan 12, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. Budúcu nedeľu 20. januára bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. januáru 2019

( , jan 8, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky tým, ktorí sa zapísali. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude. Budúcu nedeľu 13. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. decembru 2018

( , dec 22, 2018 , Farské oznamy )

Pri východe z chrámu stretnete našich skautov, ktorých môžete podporiť zakúpením si nástenného kalendára, ktorý ponúkajú. Dnes popoludní začne o 14:00 hod. vianočná spoveď. Srdečne vás na ňu pozývame. Spovedať bude viacero kňazov. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. Večiereň z tohto dôvodu nebude. V pondelok 24. decembra máme predvečer Narodenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:30 hod. budú kráľovské hodinky, o 15:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. decembru 2018

( , dec 21, 2018 , Farské oznamy )

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. V pondelok 17. decembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií. Spovedať chorých pred Vianocami budeme v utorok 18. decembra od 8:00 hod. Nahlásiť ich môžete v sakristii chrámu do pondelka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. decembru 2018

( , dec 8, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a agapé. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. Moleben pred narodením Pána sa pomodlime v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. decembru 2018

( , dec 2, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Budúcu nedeľu 9. decembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 7. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými. V pondelok večer budú modlitby matiek a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. novembru 2018

( , nov 24, 2018 , Farské oznamy )

Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. Budúcu nedeľu 2. decembra bude jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nebude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrálneho chrámu o 16:30 hod. v pondelok...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok bude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých. V pondelok 19. novembra vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu do katedrály o 16:30 hod. pri príležitosti osláv 50. výročia katedrálneho zboru. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Budúcu nedeľu 18. novembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní si pripomenieme 100. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny zvonením zvonov o 13:30 hod. Podvečer bude večiereň o 17:00 hod. a o 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. novembru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 11. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním. V piatok nebude stretko na fare. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých. Platforma Kresťania v meste pozývajú na spoločné modlitby za komunálne voľby do modlitebne Cirkvi bratskej v pondelok 5....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. októbru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov nebudú. V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa nebude (kvôli prázdninám). V utorok nebudú modlitby mužov, biblická škola bude. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok nebude tichá adorácia a v piatok nebude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých. V utorok 23. októbra...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúca nedeľa 21. októbra je misijná. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Stretnutie rodín bude dnes popoludní o 16:00 hod. tu v chráme. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a...

Čítajte viac