Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 13. máju 2018

  Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá.

  Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál o 18:00 hod. Srdečne pozývame.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď.

  Tento týždeň pokračujeme v Akatiste k presv. Bohorodičke, a to v pondelok ráno a v stredu večer po sv. liturgii.

  V utorok 15. mája pozývame rozvedených kresťanov na pravidelné stretnutie o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému: Výzva Panny Márie sláviť prvé soboty v mesiaci.

  Vo štvrtok 17. mája bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

  V sobotu 19. mája je piata zádušná sobota. Sv. liturgia bude iba ráno o 6:30 hod. s hramotami.

  V nedeľu 20. mája, na sviatok Zostúpenia Sv. Ducha, sa v našom chráme uskutoční slávnosť prvej sv. spovede, ktorá začne o 9:00 hod. s následnou slávnostnou sv. liturgiou o 10:00 hod. Po oboch sv. liturgiách (8:00 a 10:00 hod.) bude myrovanie.

  Pozývame vás na Deň rodiny na Sigord do nášho centra s nasledovným programom: 8:00 – sv. spoveď, 9:00 sv. liturgia, požehnanie rodín a detí, modlitby chvál, 12:00 obed pre nahlásených (pre ostatných guláš), 14:00 program pre rodiny s deťmi. Srdečne pozývame.

  V sobotu 2. júna sa uskutoční 9. metropolitná púť do Krakova. Vzadu na stolíku je papier, môžete sa čím skôr zapísať a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii. Máme svoj vlastný autobus. Využime to.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 21. januáru 2018

( , jan 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Vo štvrtok 25. januára bude po več. sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou. V sobotu 27. januára bude po več. sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Budúcu nedeľu 21. januára bude naša farská zbierka na stavbu fary. Večerný modlitebný program začína o 17:00 hod. večierňou a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. januáru 2018

( , jan 13, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára. Dnes večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Modlitby chvál budú v nedeľu 14. januára o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. decembru 2017

( , dec 31, 2017 , Farské oznamy )

Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých pozývame. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme podľa potreby na požiadanie pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 5. januára nebude celodenná adorácia ani Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. decembru 2017

( , dec 23, 2017 , Farské oznamy )

Na dnešný štedrý deň, predvečer sviatku Narodenia Pána, je predpísaná len zdržanlivosť od mäsa (bez pôstu, keďže ide o nedeľu). Popoludní vás pozývame o 15:00 hod. na modlitbu Veľkej večierne sviatku Narodenia Pána so starozákonnými čítaniami a katechézou, ktorou vstúpime do samotných osláv Kristovho narodenia. O 21:00 hod. sa stretneme pri Veľkom povečerí s lítiou. V pondelok 25. decembra máme prikázaný sviatok Narodenia Ježiša Krista. O 7:00 hod. bude utiereň sviatku. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. (so...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. decembru 2017

( , dec 16, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov. Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov (chrám) a biblická škola (sakristia). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. decembru 2017

( , dec 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na stavbu farskej budovy. Dnešný večerný program začína modlitbou večierne o 17:00 hod. a chválami s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok a stredu večer po sv. liturgii. V piatok 15....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. decembru 2017

( , dec 2, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na charitu. Ak chceme, aby naša pomoc mala zmysel pre tých, ktorí ju potrebujú, okrem príspevku na zbierku môžeme pomôcť aj zakúpením charitného poukazu v hodnote 0,50,-€ (na pracoviskách charity či vo vybraných prešovských chrámoch). Budúcu nedeľu 10. decembra bude farská zbierka na podporu výstavby farskej budovy. Dnes podvečer bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer bude biblická škola (sakristia)...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. novembru 2017

( , nov 25, 2017 , Farské oznamy )

Dnes večiereň nebude. Na budúcu nedeľu 3. decembra bude po sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola (sakristia) a modlitby mužov (chrám). V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok 1. decembra...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. novembru 2017

( , nov 18, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Večiereň bude podvečer o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola. Modlitby mužov nebudú. V stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod. Moleben pred Narodením Pána bude v pondelok ráno o 6:15 hod. a v stredu večer o 18:45 hod. V utorok 21. novembra máme sviatok Vstupu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. novembru 2017

( , nov 13, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Budúcu nedeľu 19. novembra bude farská zbierka na stavbu našej fary. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. O 18:00 hod. budú modlitby chvál s biblickým vyučovaním. Srdečne pozývame! V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. novembru 2017

( , nov 8, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. októbru 2017

( , okt 28, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby žalmov a Korunka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2017

( , okt 21, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Na budúci týždeň bude naša farská zbierka na stavbu fary. Po dnešnej sv. liturgii o 10:00 hod bude stretnutie miništrantov. O 17:00 hod. bude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok bude biblická škola, modlitby mužov nebudú. V stredu po večernej sv. liturgii sa na skúške stretnú zboristi, vo štvrtok bude  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

( , okt 14, 2017 , Farské oznamy )

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac