Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 29. januáru 2023

  Dnes máme pri všetkých sv. liturgiách našu farskú zbierku. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať!

  Veľká večiereň bude dnes o 00 hod.

  Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v obvyklých časoch pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu.

  V pondelok 30. januára máme sviatok Troch svätiteľov – B. Veľkého, G. Teológa a J. Zlatoústeho. liturgie budú o 6.30 a 18.00 hod.

  V stredu 1. februára bude o 00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

  Vo štvrtok 2. februára máme sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie smyrovaním budú o30 a o 18.00 hod. Pri obidvoch bude požehnanie sviec, ktoré si môžete nechať pri sebe v laviciach. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v stredu po večernej sv. liturgii.  V tento deň nebude tichá adorácia s požehnaním.

  Vpiatok 3. februára je voľnica. O 30 hod. bude detská sv. liturgia.

  Budúca sobota 4. februára je fatimská. O 00 hod. bude Mariánske večeradlo.

  Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete v ňom katechézu k budúcej Nedeli o márnotratnom synovi. Ide o prvú časť z troch katechéz venovaných veľkopôstnemu obdobiu. Ďalšie dve budú zverejnené v špeciálnych číslach 4 a 5 na mäsopôstnu a syropôstnu nedeľu.

  Spojená škola bl. biskupa Gojdiča v Prešove v školskom roku 2023/2024 otvára jednu triedu štvorročného gymnázia so všeobecným zameraním. Ponúkaný študijný odbor je postavený na 19-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania s bohatou mimoškolskou činnosťou, individuálnym prístupom realizovaným v rodinnom prostredí založenom na princípoch kresťanskej viery. Prihlášku je možné podať do 20.3.2023. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 16. októbru 2022

( , okt 15, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. októbra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na misie. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 17. októbra bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. V utorok 18. októbra pozývame všetky deti a mládež na modlitbu sv. ruženca obetovaného za mier a jednotu vo svete o 17.30 hod. do chrámu v rámci každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión deti sa modlí ruženec“. O 18.00 hod. bude stretko mladých v pastoračke (13 a viac...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. októbru 2022

( , okt 9, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti. V stredu 12. októbra bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke. Vo štvrtok 13. októbra bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok 14. októbra bude o 17.30...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. októbru 2022

( , okt 1, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. októbra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako obvykle pred rannými a večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. Pozývame na prvé stretko pre mladých v utorok 4. októbra po večernej sv. liturgii (15 rokov a viac) do pastoračky. Nácvik zboru bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. septembru 2022

( , sep 24, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a  požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu 1. októbra máme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne a zároveň fatimskú sobotu. Sv. liturgie s myrovaním budú ako zvyčajne ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Veľkú večiereň...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. septembru 2022

( , sep 17, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik chrámového zboru Hlahol. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Nový...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. septembru 2022

( , sep 10, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na misijný fond o. redemptoristov. Svoj milodar môžete venovať pre misionárov pri myrovaní. Každodenná večiereň bude dnes o 17.00 hod. Modlitby chvál začnú o 18.00 hod. V stredu 14. septembra máme odporúčaný sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie s myrovaním budú o 6.30 hod. a o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. Vo...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. septembru 2022

( , sep 3, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Každodenná večiereň a po jej skončení panychída za všetkých zosnulých. Je pred nami misijný týždeň. Do pozornosti vám dávame stavovské stretnutia pre ženy v pondelok večer, pre mužov v utorok večer a pre seniorov v stredu večer. Vo štvrtok bude večer obnova krstných sľubov a pomazanie chorých. V piatok bude o 16.00 hod. stretnutie detí v pastoračke a večer bude obnova manželských sľubov s eucharistickou adoráciou a odprosovaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k nedeli 28. augusta 2022

( , aug 28, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Veľká večiereň sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. V pondelok 29. augusta máme odporúčaný sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa a zároveň je to aj štátny sviatok. Sv. liturgie budú ako ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. V utorok 30. augusta bude o 17.15 hod. nácvik chrámového zboru v pastoračke. Následne bude spievať sv. liturgiu o 18.00 hod. Vo štvrtok 1. septembra vstupujeme do nového cirkevného roka. Po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. augustu 2022

( , aug 20, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. Metodovi a po sv. liturgii Mariánske večeradlo obetované za kňazov, tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Novénu k Matke ustavičnej pomoci. Sv. liturgie vo Veľkom Šariši v mesiaci august nebudú. Dávame vám do pozornosti celomestské sv. misie, ktoré budú v termíne 3. – 11. september 2022. Zapája sa aj...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. augustu 2022

( , aug 15, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. Veľka večiereň sviatku s lítiou.  V pondelok máme prikázaný sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. V stredu bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. Budúcu sobotu t.j. 20. augusta veľká večiereň a večerná sv. liturgia...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. júlu 2022

( , júl 24, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 31. júla bude naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vám Pán Boh zaplať. Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii  Mariánske večeradlo obetované za kňazov a po ňom bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude o 18.45 hod. novéna k Matke ustavičnej pomoci. Oznamujeme rodičom prvospovedajúcich sa detí, aby si v sakristii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júlu 2022

( , júl 18, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka. V stredu máme sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude posvätenie vozidiel (áut, kočíkov, bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod.) na parkovisku pred chrámom. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii. Vo štvrtok bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. júlu 2022

( , júl 12, 2022 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 17. júla bude pri sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň sčasti ich žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a prenájmu majetku. Je to vlastne príspevok v rámci solidarity Farnosti samy sebe. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. júlu 2022

( , júl 2, 2022 , Farské oznamy )

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň. V pondelok 4. júla pozývame všetky deti, rodičov a celé rodiny na cyklotúru smerom na Veľký Šariš. Spoločný začiatok je o 9.00 hod. pred naším chrámom. Občerstvenie je z vlastných zásob. Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia. V pondelok bude o 18.45 hod. veľká večiereň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda. V utorok máme odporúčaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Zároveň je v tento deň aj štátny...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. júnu 2022

( , jún 27, 2022 , Farské oznamy )

Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať. Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred rannými i večernými sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu. K sv. spovedi pozývame najmä všetky deti, mladých, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí odchádzate na dovolenky, aby sme mohli...

Čítajte viac