Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 12. júlu 2020

  Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary.

  Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň.

  Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

  V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

  V piatok 17. júla máme chrámových sviatok bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. V tento deň začína duchovná príprava pred odpustovou slávnosťou. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Pred večernou sv. liturgiou sa pomodlime o 17.00 hod. sv. ruženec. Po sv. liturgii bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi a požehnanie s relikviami. V tento deň je voľnica.

  V sobotu 18. júla bude večerná sv. liturgia o 17.00 hod. a o 18.00 hod. budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.

  V nedeľu 19. júla je naša odpustová slávnosť. Sv. liturgie s myrovaním budú v tento deň ako zvyčajne (6.30 utiereň, 7.30 cirkevnoslovanská sv. liturgia, 9.00 slovenská sv. liturgia). Slávnostná slovenská sv. liturgia bude o 10.30 hod. Celý program nájdete vzadu na plagáte a v novom Informátore. Sv. liturgia vo Veľkom Šariši v túto nedeľu nebude.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Farské oznamy k 22. marcu 2020

( , mar 22, 2020 , Farské oznamy )

V sobotu 28. marca 2020 o 18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján. Nezabudnime na zmenu zimného času na letný! Udeje sa tak v nedeľu 29. marca 2020 z 2:00 hod. na 3:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. februáru 2020

( , feb 26, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Budúcu nedeľu 1. marca bude jarná zbierka na charitu. Dnes vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. V pondelok 24. februára vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Počas Veľkého pôstu v stredy a piatky nebudú ranné sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky so starozákonnými čítaniami o 6:45 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. februáru 2020

( , feb 14, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. februáru 2020

( , feb 8, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov. Stretnutie biblickej hodiny tento týždeň nebude kvôli mojej účasti na duchovnej rade pre manželov v rámci NTM. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň. V piatok 14....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. februáru 2020

( , feb 1, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 9. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude kvôli polročným prázdninám. V utorok bude biblická hodina (ale v novom prevedení, ktoré vám predstavíme) a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 26. januáru 2020

( , jan 25, 2020 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. pozývame na modlitby matiek v rámci Trojdnia. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu každodennej večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu bude o 17:00 hod. Mariánske večeradlo. Vo štvrtok 30....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 19. januáru 2020

( , jan 18, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 26. januára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes bude 17:00 hod. každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu o 17:00 hod. veľká večiereň. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. januáru 2020

( , jan 4, 2020 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Jej účelom je podporiť rozvoj teologickej fakulty a našich cirkevných škôl. Dnes, v nedeľu 5. januára, máme Predvečer Zjavenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa. O 15:00 hod. bude veľká večiereň s veľkým svätením vody a o 21:00 hod. veľké povečerie s lítiou. V pondelok 6. januára máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. O 7:00 hod. bude utiereň a o 8:00 a 10:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. decembru 2019

( , dec 29, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme iba na požiadanie, keďže sme mnohí v posledných dňoch prijali sviatosť zmierenia. V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok 31. decembra bude iba jedna sv. liturgia o 18:00 hod. (ďakovná), po ktorej sa pomodlíme ďakovný akatist. V stredu 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezanie Pána a Nový kalendárny rok. Sv. liturgie sv. Bazila Veľkého budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. s...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. decembru 2019

( , dec 21, 2019 , Farské oznamy )

V nedeľu 22. decembra vám od 14:00 hod. ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. V pondelok 23. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 24. decembra máme Predvečer Narodenia Pána. Kráľovské hodinky budú o 7:30 hod., sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou bude o 15:00 hod. a Veľké povečerie s lítiou o 21:00 hod. V tento...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. decembru 2019

( , dec 14, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Na modlitbu každodennej večierne vás pozývame o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok večerný program pred vystavenou Eucharistiou nebude. V sobotu bude veľká večiereň. V pondelok 1ž. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána. V utorok 17. decembra bude po večernej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

( , dec 7, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii. Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. decembru 2019

( , nov 30, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na charitu. Naša farská zbierka bude v nedeľu 15. decembra. Večer o 17:00 hod. vás pozývame na každodennú večiereň, po ktorej bude kantorská škola. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Na fatimskú sobotu vás o 17:00 hod. pozývame na mariánske...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. novembru 2019

( , nov 18, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. O 16:00 hod. vás pozývame na modlitbu sv. ruženca, ktorým poďakujeme za dar slobody a pripomenieme si 30. výročie Nežnej revolúcie. O 17:00 hod. sa pri tejto príležitosti rozozvučia naše chrámové zvony a o 18:00 hod. bude každodenná večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. novembru 2019

( , nov 5, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. novembra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok bude biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude o 17:00 hod. veľká večiereň. V piatok 8. novembra máme sviatok sv. archanjela Michala a ostatných...

Čítajte viac