Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

  Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

  Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

  V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu v Prešove. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

  Prvá zádušná sobota bude 23. februára. Po rannej sv. liturgii slávenej za všetkých našich zosnulých bude panychída s hramotami. Po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  Farnosť Povýšenia svätého Kríža Prešov – Sekčov a tím GODZONE MISSION vás pozývajú na evanjelizačný večer, ktorý sa uskutoční 22. februára so začiatkom o 18:00 hod. sv. liturgiou a programom GODZONE MISSION o 19:00 hod.

  Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018. Aby mohla vyhrať poštová známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, všetkých vás pozývame k zapojeniu sa do ankety prostredníctvom poštového lístka s uvedením vašej poštovej adresy na: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo emailom na: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2019. Lístok označte heslom ANKETA 2018. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2017 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

  Vyšli nové čísla časopisov Slovo (0,80,-€) a Slovo+ (1,50,-€). Môžete si ich zakúpiť vzadu zo stolíka.

  Oznamujeme vám, že podľa rozhodnutia metropolitu Jána je od piatka 15. februára súčasťou našej farnosti filiálka Veľký Šariš, ktorá doteraz patrila pod farnosť Prešov. Počnúc dnešnou nedeľou tam budeme pravidelne sláviť sv. liturgie.

  Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
  V nedeľu 24. februára bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš. Srdečne vás na ňu pozývame.

  Zároveň sa v túto nedeľu uskutoční zbierka pre potreby spoločenstva.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 28. októbru 2018

( , nov 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými farnosti. Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby žalmov nebudú. V pondelok večer budú modlitby matiek. Telocvičňa nebude (kvôli prázdninám). V utorok nebudú modlitby mužov, biblická škola bude. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok nebude tichá adorácia a v piatok nebude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých. V utorok 23. októbra...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2018

( , okt 20, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby. Budúca nedeľa 21. októbra je misijná. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Stretnutie rodín bude dnes popoludní o 16:00 hod. tu v chráme. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. októbru 2018

( , okt 7, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 14. októbra bude farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. septembru 2018

( , sep 16, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka na kňazský seminár. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa akcie pod názvom Objavovanie Prešova, ktoré začne dnes o 20:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. septembru 2018

( , sep 8, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 16. septembra bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Po nej budú nasledovať modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v stredu budú modlitby mužov a biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 a...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. septembru 2018

( , sep 3, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude prvá detská sv. liturgia o 17:30 hod., po ktorej bude požehnanie žiakov, študentov, učiteľov, rodičov a ak si donesiete školské tašky či potreby, budú vám posvätené. Srdečne pozývame. Aj v tomto školskom roku pozývame deti, mladých, ale aj dospelých do telocvične na ZŠ Prostějovská. Prvý krát sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. augustu 2018

( , aug 4, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 12. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V pondelok 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. Po oboch bude myrovanie. V dňoch 11.- 12. augusta sa uskutoční odpustová slávnosť v Klokočove. Celý program slávnosti nájdu záujemcovia vzadu na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. júlu 2018

( , júl 30, 2018 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 3. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov. Akatist požehnania rodín sa pomodlíme po večerných sv. liturgiách v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. júlu 2018

( , júl 24, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Pozývame vás na Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. júlu 2018

( , júl 14, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva. V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel (autá, bicykle, odrážadlá, kolobežky, kočíky a pod.). V tento deň je voľnica. V utorok 17. júla máme sviatok patróna...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. júlu 2018

( , júl 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na svojpomocný fond. Naša farská zbierka na dokončenie stavby bude v nedeľu 22. júla pri oboch sv. liturgiách. O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok budú modlitby mužov v sakristii a v chráme bude nácvik zboru. Od stredy 11. júla bude prebiehať duchovná príprava na odpustovú slávnosť. Srdečne vás na ňu pozývame. Program nájdete vzadu na plagátoch a v minulotýždňovom farskom Informátore. V sobotu 14. júla sa v Bratislave uskutoční...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. júnu 2018

( , jún 19, 2018 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa modlime pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Ježišovmu Srdcu, a to po...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. júnu 2018

( , jún 9, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 17. júna bude naša farská zbierka na stavbu fary. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. júnu 2018

( , jún 2, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca jún sa budeme modliť pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Božskému Srdcu, a to po sv....

Čítajte viac