Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

  Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary.

  Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní.

  Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod.

  V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni zdržanlivosť od mäsa.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer budú modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude po VPDčke kantorská škola.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva v utorok 20. februára na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na tému „Pozícia rozvedených a znova civilne zosobášených katolíkov po poslednej synode o rodine“. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  Vo štvrtok 22. februára bude po večernej sv. liturgii večeradlo obetované za kňazov pred Najsvätejšou Eucharistiou.

  V sobotu 24. februára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

  V nedeľu 25. februára ideme na zbierku do Petrovej. Odchod od chrámu bude o 9:00 hod. Potrebujeme viacerých dobrovoľníkov, keďže zbor kvôli pracovnej ceste dirigenta nebude spievať. Zapísať sa môžete vzadu na papier. O týždeň nato ideme na zbierku do Nižného Tvarožca, na ktorú sa môžete taktiež zapísať.

  Vzadu na stojanoch nájdete pôstnu krabičku, ktorú si môžete vziať domov a podľa priložených inštrukcií podporiť daný projekt v rámci slovenskej charity.

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 5. novembru 2017

( , nov 8, 2017 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude stretnutie miništrantov. Budúcu nedeľu 12. novembra bude zbierka na podporný fond. Účelom zbierky je podporiť chod všetkých komisií, ktoré napomáhajú pastorácii v našich farnostiach. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok večer bude biblická škola a modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. októbru 2017

( , okt 28, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude (prázdniny). V utorok večer bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15 hod. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby žalmov a Korunka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. októbru 2017

( , okt 21, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Na budúci týždeň bude naša farská zbierka na stavbu fary. Po dnešnej sv. liturgii o 10:00 hod bude stretnutie miništrantov. O 17:00 hod. bude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:15 hod. V utorok bude biblická škola, modlitby mužov nebudú. V stredu po večernej sv. liturgii sa na skúške stretnú zboristi, vo štvrtok bude  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. októbru 2017

( , okt 14, 2017 , Farské oznamy )

Večiereň dnes popoludní bude o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. októbra bude misijná nedeľa. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie. Jej účelom je podpora misií Katolíckej cirkvi. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko detí na fare bude o 16:15...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. októbru 2017

( , okt 9, 2017 , Farské oznamy )

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod. Počas mesiaca október sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. Molebeny budú v pondelok a štvrtok ráno po sv. liturgii a akatist (1. – 5. ikos) po sv. liturgii v stredu večer. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer budú modlitby mužov v katedrálnom chráme (o 16:30 hod. sv. liturgia a po nej modlitby pri ostatkoch blahoslavených biskupov) a biblická...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. októbru 2017

( , okt 1, 2017 , Farské oznamy )

Každodenná večiereň bude dnes o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s osobným požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od 13. októbra. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a o 15:00 hod. modlitby...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. septembru 2017

( , sep 23, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary. Po sv. liturgii o 10:00 hod. bude krátke stretnutie miništrantov (súčasných aj budúcich). Každodenná večiereň bude dnes vo zvyčajnom čase 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretká na fare začnú od mesiaca október. V stredu 27. septembra bude po večernej sv. liturgii...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. septembru 2017

( , sep 16, 2017 , Farské oznamy )

Pri sv. liturgii o 10:00 hod. (nedeľa 17. septembra) bude požehnanie detí (škôlkárov, žiakov, študentov) a posväcovanie školských tašiek na začiatok školského roka. V dnešnú nedeľu je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Nepodporujeme ňou priamo bohoslovcov ako osoby, ale prispievame k chodu seminára. Budúcu nedeľu 24. septembra bude naša farská zbierka na stavbu fary. Dnes popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. septembru 2017

( , sep 9, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. Budúcu nedeľu 17. septembra je zbierka na kňazský seminár, ktorou nepodporujeme samotných bohoslovcov ako osoby, ale prispievame na chod seminára. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (4. – 6. ikos) a nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Vo štvrtok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. septembru

( , sep 2, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme, v stredu Akatist k bl. P. P. Gojdičovi (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok 8. septembra máme sviatok Narodenia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je voľnica. Vyšli nové čísla časopisu Slovo a Misionár. Môžete si ich vyzdvihnúť v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. augustu

( , aug 26, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu našej fary. Po dnešnej liturgii o 10:00 hod bude stretnutie rodičov tých detí, ktoré začnú od 1. septembra prijímať Eucharistiu. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne (okrem utorka). Na spoveď pred začiatkom školského roka pozývame hlavne žiakov a učiteľov. V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok  tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. augustu 2017

( , aug 19, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Farská zbierka na stavbu fary bude budúcu nedeľu 27. augusta po oboch sv. liturgiách. Stretnutie ohľadom podávania Eucharistie deťom po sv. krste bude budúcu nedeľu 27. augusta o 11:00 hod. Na toto stretnutie pozývame tých, ktorí budú prichádzať s deťmi do chrámu, aby mohli Eucharistiu prijímať. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (7. – 9. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. augustu 2017

( , aug 13, 2017 , Farské oznamy )

Po oboch sv. liturgiách je zbierka na katechizáciu a katolícke školy. Dnes popoludní bude modlitba večeradla o 14:00 hod. (13. v mesiaci) a po skončení bude večiereň. Upozorňujeme vás, že budúcu nedeľu 20. augusta bude zmena času prvej sv. liturgie. Začne sa o 7:30 hod. z dôvodu účasti na ľutinskom odpuste. Druhá sa začne vo zvyčajnom čase o 10:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov nebudú, v stredu večer Akatist požehnania rodín (4. – 6. ikos), vo štvrtok tichá...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. augustu 2017

( , aug 5, 2017 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 14:00 hod. Budúcu nedeľu bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, v stredu večer Akatist požehnania rodín (1. – 3. ikos), vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V nedeľu 13. augusta vás pozývame na odpustovú slávnosť do Klokočova. Z Prešova pôjde jeden autobus, kto by mal záujem zúčastniť sa púte, môže sa nahlásiť v sakristii čím...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 30. júlu

( , júl 29, 2017 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgiách zbierka na stavbu fary. O 17.00 hod bude Večiereň. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude celodenná adorácia a o 15:00 hod sa pomodlíme Korunku Božieho Milosrdenstva a žalmy. V sobotu 05. augusta bude o 17:00 hod Mariánske večeradlo. Pozývame vás na odpustovú...

Čítajte viac