Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

  Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii.

  Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela. Začíname o 18:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

  V pondelok sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

  V pondelok 9. decembra bude v katedrálnom chráme o 11:00 hod. pohreb a pohrebné obrady emeritného pomocného biskupa Pražského vladyku Jána Eugena Kočiša.

  V piatok 13. decembra sa uskutoční večer detí v chráme po detskej sv. liturgii. Srdečne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti. V závere bude spoločné občerstvenie. Rodičia, ktorí by chceli na pohostenie niečo priniesť, môžu tak urobiť pred sv. liturgiou.

  V sobotu 14. decembra vás pozývame na duchovnú obnovu pred Vianocami. Začíname o 9:00 hod. a obnovu zakončíme sv. liturgiou o 12:30 hod. s následným pohostením.

  Spovedať chorých pred Vianocami budeme vo štvrtok 19. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do tohto dátumu.

  Veľké spovedanie pred Vianocami bude v našom chráme v nedeľu 22. decembra od 14:00 hod. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

  Aj tohto roku si muži našej farnosti pre vás pripravili vianočný program plný kolied. Vystúpenie bude v stredu 25. decembra o 15:30 hod. v chráme. Po programe sme všetci srdečne pozvaní na agapé.

  Prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc môžete po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!

  Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo, ktoré nájdete v sakristii a farský Informátor, ktorý si môžete zakúpiť vzadu zo stolíka.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 12. máju 2019

( , máj 11, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na seminár I. Účelom zbierky je prispieť na riadny chod kňazského seminára. Z výnosu sa nepodporujú seminaristi ako osoby. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. O 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude katechéza a tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare. Po detskej sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 5. máju 2019

( , máj 4, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I. Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod. Moleben k presv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. aprílu 2019

( , apr 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní vás o 15:00 hod. pozývam na Korunku Božieho milosrdenstva s čítaním z Denníčka sv. Faustíny. Večiereň sa pomodlime po skončení (približne o 15:30 hod.). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a detská sv....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 21. aprílu 2019

( , apr 22, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 28. apríla bude farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní bude večiereň o 15:00 hod. s Korunkou Božieho milosrdenstva. V utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok detská sv. liturgia a stretko mladých. V sobotu bude Veľká večiereň o 17:00 hod. Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Na sv. liturgii sa pri premenení nekľačí, ale stojí. Liturgický program...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 14. aprílu 2019

( , apr 13, 2019 , Farské oznamy )

Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Počas celého Veľkého týždňa sv. liturgie ráno nebudú. V pondelok, utorok a v stredu budú ráno o 7:00 hod. pôstne hodinky a večer o 18:00 hod. Božská služba vopred...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 7. aprílu 2019

( , apr 6, 2019 , Farské oznamy )

Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou. Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok veľkopôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 31. marcu 2019

( , apr 3, 2019 , Farské oznamy )

Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. marcu 2019

( , mar 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare nebude. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie mladých. V pondelok 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania presv. Bohorodičke. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

( , mar 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

( , mar 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

( , mar 2, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

( , feb 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

( , feb 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň. V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

( , feb 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. februáru 2019

( , feb 2, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 10. februára bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare...

Čítajte viac