Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 15. septembru 2019

  Dnes je zbierka na seminár II.

  Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

  V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

  Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

  V utorok 17. 9. sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

  V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Ak sa ho chcete zúčastniť, autobus odchádza ráno 4:10 hod. zo zastávky Centrum. Srdečne vás pozývame. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€.

  Oznamujeme vám, že príprava na prvú sv. spoveď začne v piatok 11. októbra detskou sv. liturgiou, po ktorej bude prvé stretnutie s deťmi a ich rodičmi. Účasť je povinná. Deti nahlasujte v priebehu septembra prostredníctvom prihlášok, ktoré vám dáme buď v sakristii alebo na hodine náboženstva.

  Už odteraz si môžete v sakristii predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€.

  Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii.

  Na predaj máme aj knihu myšlienok o. Jozefa Ivana (365 zamyslení pre potešenie duše) za cenu 20,-€. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.

  Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. Zakúpiť si môžete aj nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia ho nájdu v sakristii.

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 17. marcu 2019

( , mar 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. marca bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok bude pôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. V sobotu...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. marcu 2019

( , mar 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Popoludní vás o 16:15 hod. pozývame na pobožnosť Krížovej cesty, po ktorej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami a Modlitby chvál s katechézou o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie pre mladých. V...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. marcu 2019

( , mar 2, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 10. marca je jarná zbierka na charitu. Almužna patrí k pôstnemu obdobiu. Ak nevieme, komu ju môžeme venovať, môžeme ňou obdarovať charitu. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne so vzájomným zmierením o 17:00 hod., ktorou liturgicky vstúpime do Veľkého pôstu (zmení sa farba z bielej na bordovú). V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu bude nácvik zboru. Tichá adorácia počas Veľkého...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 24. februáru 2019

( , feb 23, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. Večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod., detská sv. liturgia a po nej bude stretnutie mladých. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 17. februáru 2019

( , feb 16, 2019 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň. V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 10. februáru 2019

( , feb 9, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. Večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po jej skončení na modlitby chvál o 18:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 3. februáru 2019

( , feb 2, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 10. februára bude zbierka na podporný fond I. Účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod arcibiskupského úradu a jeho komisií, ktoré napomáhajú pastorácií. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 27. januáru 2019

( , jan 26, 2019 , Farské oznamy )

Dnes večer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude (polročné prázdniny). Po večernej sv. liturgii vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Stretnutia Pána s lítiou. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 20. januáru 2019

( , jan 19, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare nebude. Po detskej sv. liturgii o 17:30 hod. bude stretnutie mladých. V sobotu bude večiereň o 17:00 hod. a po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 13. januáru 2019

( , jan 12, 2019 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. Budúcu nedeľu 20. januára bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. januáru 2019

( , jan 8, 2019 , Farské oznamy )

Dnes popoludní od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky tým, ktorí sa zapísali. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude. Budúcu nedeľu 13. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 23. decembru 2018

( , dec 22, 2018 , Farské oznamy )

Pri východe z chrámu stretnete našich skautov, ktorých môžete podporiť zakúpením si nástenného kalendára, ktorý ponúkajú. Dnes popoludní začne o 14:00 hod. vianočná spoveď. Srdečne vás na ňu pozývame. Spovedať bude viacero kňazov. O 17:00 hod. bude sv. liturgia. Večiereň z tohto dôvodu nebude. V pondelok 24. decembra máme predvečer Narodenia Pána. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom. O 7:30 hod. budú kráľovské hodinky, o 15:00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a o 21:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 16. decembru 2018

( , dec 21, 2018 , Farské oznamy )

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. V pondelok 17. decembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií. Spovedať chorých pred Vianocami budeme v utorok 18. decembra od 8:00 hod. Nahlásiť ich môžete v sakristii chrámu do pondelka...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 9. decembru 2018

( , dec 8, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a agapé. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň. Moleben pred narodením Pána sa pomodlime v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 2. decembru 2018

( , dec 2, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách jesenná zbierka na charitu. Budúcu nedeľu 9. decembra bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. Dnes o 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 7. decembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbami žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými. V pondelok večer budú modlitby matiek a...

Čítajte viac