Oznamy

 • Aktuálne oznamy k 22. októbru 2018

  Po oboch sv. liturgiách je dnes zbierka na misie.

  O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

  V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých.

  V utorok 23. októbra vás pozývame na liturgiu sv. Jakuba vo zvyčajnom čase o 18:00 hod. Ide o jedinečnú a starobylú liturgiu, ktorá sa slávi raz v roku na sviatok sv. apoštola Jakuba, kedy sa prijíma osobitne Kristovo Telo a Krv.

  Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v stredu po večernej sv. liturgii.

  Večeradlo obetované za kňazov pred Najsv. Eucharistiou bude vo štvrtok 25. októbra po večernej sv. liturgii.

  V piatok 26. októbra pozývame deti a mladých na Noc v chráme. Začína detskou sv. liturgiou o 17:30 hod. a pokračuje programom pre chlapcov a dievčatá. Predpokladaný záver je o 21:00 hod.

  Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu 27. októbra.

  V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 za cenu 15,-€, a to do konca októbra.

  Hramoty si môžete obnovovať v sakristii chrámu do konca októbra.

  Vyšlo nové číslo farského Informátora. Môžete si ho vziať zo stolíka.

  V nedeľu 28. októbra ideme na zbierku do farnosti Remeniny. Kto by mal záujem pomôcť pri zbierke, nech sa nahlási v sakristii.

  Upozorňujeme, že budúcu nedeľu 28. októbra sa mení letný čas na zimný (z 3:00 hod. na 2:00 hod.).

  Continue reading →

rozdelovac011

Archív starších oznamov:

Aktuálne oznamy k 13. máju 2018

( , máj 14, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na katolícke masmédiá. Popoludní bude večiereň o 17:00 hod. a modlitby chvál o 18:00 hod. Srdečne pozývame. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. Tento týždeň pokračujeme v...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 6. máju 2018

( , máj 5, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 13. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Naša farská zbierka na dokončenie výstavby bude v nedeľu 27. mája. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. Počas mesiaca máj sa budeme modliť...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 29. aprílu 2018

( , apr 28, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní večiereň nebude. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod., po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď. Budúci týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme pred sv. liturgiami ako zvyčajne. V piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 22. aprílu 2018

( , apr 23, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby. Popoludní nebude večiereň. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská, v utorok večer bude len biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok večer bude tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola. V pondelok 23. apríla máme sviatok sv. Juraja Divotvorcu. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod. V stredu 25. apríla...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 15. aprílu 2018

( , apr 14, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Popoludní bude každodenná večiereň o 17:00 hod. Budúcu nedeľu 22. apríla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer bude modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, tichá adorácia s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu bude vo štvrtok večer. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V utorok 17. apríla sa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 8. aprílu 2018

( , apr 7, 2018 , Farské oznamy )

Pri príležitosti slávenia Tomášovej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva vás pozývame do nášho chrámu o 12:30 hod. na modlitbu štyroch sv. ružencov. Dnes popoludní vás pozývame o 17:00 hod. na Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej bude večiereň a chvály s modlitbami príhovoru o 18:00 hod. Budúcu nedeľu 15. apríla bude po oboch sv. liturgiách zbierka na kňazský seminár. Naša farská zbierka bude v nedeľu 22. apríla. V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer biblická škola a modlitby mužov,...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 1. aprílu 2018

( , apr 1, 2018 , Farské oznamy )

Dnes popoludní paschálna večiereň nebude. Počas svetlého týždňa (utorok – sobota) bude pred večernou sv. liturgiou paschálna večiereň so začiatkom o 17:20 hod., v piatok o 16:50 hod. Srdečne vás na ne pozývame. Počas celého týždňa je voľnica. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa v rámci Novény k Božiemu milosrdenstvu budeme modliť po každej sv. liturgii počas celého týždňa. Budúci týždeň je zároveň prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie. Na prvý piatok 6. apríla bude celodenná adorácia podľa...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. marcu 2018

( , mar 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na našu faru. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. Zajtra, v pondelok 19. marca, sa v našej farnosti uskutoční natáčanie relácie Týždeň s farnosťou pre TV Lux. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých, ktorí môžete prísť na 14:00 hod. do chrámu na moleben k P. P. Gojdičovi. V našom chráme je prítomná putovná Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky až do...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. marcu 2018

( , mar 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (presunutá z 5. pôstnej nedele na dnešnú). Vzadu na stolíku sú letáky, v ktorých nájdete bližšie informácie ohľadom zbierky. Budúcu nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. a modlitby chvál s biblickým vyučovaním so začiatkom o 18:00 hod. Zdržanlivosť od mäsa je v stredu a piatok. V tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. marcu 2018

( , mar 3, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 11. marca bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. V nedeľu 18. marca bude naša farská zbierka na výstavbu fary. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 25. februáru 2018

( , mar 1, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii jarná zbierka na charitu. Využime túto príležitosť a prejavme svoju vieru aj almužnou tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom čase. Ráno vás v tieto dni pozývame na modlitby pôstnych hodiniek s čítaniami zo Starého zákona o 7:00 hod. Zároveň je v tieto dni...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 18. februáru 2018

( , feb 17, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po sv. liturgii farská zbierka na stavbu fary. Budúcu nedeľu 25. februára bude po oboch sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Samotný pôstny čas nás pozýva k almužne. Môžeme využiť túto príležitosť a bez pochybností pomôcť tým, ktorí sú na to odkázaní. Dnes popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 16:15 hod., po ktorej bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho o 17:00 hod. V stredy a piatky večer vás pozývame na božské služby vopredposvätených darov vo zvyčajnom...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 11. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 18. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary. Jarná zbierka na charitu bude v nedeľu 25. februára po oboch sv. liturgiách. Dnes večer vás pozývame na modlitbu pôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 17:00 hod. Po jej skončení budú modlitby chvál so svedectvom, ktoré bude mať sr. Helena Torkošová. Začnú o 18:00 hod. Pondelok 12. februára je prvým dňom Veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mlieka, mäsa a vajec s pôstom....

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 4. februáru 2018

( , feb 10, 2018 , Farské oznamy )

Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách. Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude kantorská škola. V utorok 6. februára pozýva...

Čítajte viac

Aktuálne oznamy k 28. januáru 2018

( , jan 27, 2018 , Farské oznamy )

Budúcu nedeľu 4. februára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s osobným požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý...

Čítajte viac