Pondelok, 8. február

Svätý veľkomučeník Teodor Tyron

06:30 csl. sv. lit. (SDS 287); 18:00 sl. sv. lit. (HS 360); Ap. zač. 76. (3 Jn 1, 1 – 15) Lk zač. 96. (19, 29 – 40; 22, 7 – 39)

Utorok, 9. február

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. Svätý mučeník Nikefor

06:30 sl. sv. lit. (HS 360); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 287); Ap. zač. 77. (Júd 1, 1 – 10) Lk zač. 109. (22, 39 – 42; 45 – 71; 23, 1)

Streda, 10. február

Svätý mučeník Charalampés

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 sl. sv. lit. (HS 156); Ap. zač. 113. (Rim 14, 6 – 9) Mt zač. 109. (26, 57 – 75)

Štvrtok, 11. február

Svätý mučeník Blažej, sebastejský biskup

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194); Ap. zač. 78. (Júd 1, 11 – 25) Lk zač. 110. (23, 1 – 34a; 44 – 56)

Piatok, 12. február

Svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. sv. lit. (HS 204); Ap. zač. 229. (Ef 5, 8b – 19) Jn zač. 61. (19, 25 – 37)

Sobota, 13. február

Syropôstná sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov. Prepodobný Martinián

06:30 csl. sv. lit. (SDS 286); 18:00 sl. sv. lit. (HS 358); Ap. zač. 115. (Rim 14, 19 – 26) Mt zač. 16. (6, 1 – 13)

Nedeľa, 14. február

Syropôstna nedeľa. Prepodobný Auxencius. Odchod do večnosti sv. Konštantína Filozofa. Prepodobný Matrón Pustovník. Radový hlas 4.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 187; 198); 10:00 sl. sv. lit. (HS 147; 364; 206); Ap. zač. 112. (Rim 13, 11b – 14, 4) Mt zač. 17. (6, 14 – 21)

18:00 Pôstna večiereň s poklonami a vzájomným zmierením

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 15. február

Svätý apoštol Onezim

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 154); Ap. zač. 129. (1 Kor 3, 18 – 23) Lk zač. 105. (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36)

Utorok, 16. február

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníc

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191); Ap. zač. 67. (Rim 8, 14 – 21) Mt zač. 16. (6, 1 – 13)

Streda, 17. február

Svätý veľkomučeník Teodor Tyron

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 sl. služba vopred posvätených darov (Moja modlitba 16, 48); Ap. zač. 177. (2 Kor 4, 13 – 18) Mk zač. 51. (11, 22 – 26); VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

Štvrtok, 18. február

Svätý otec Lev, rímsky pápež

06:30 sl. sv. lit. (HS 194); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 287); Ap. zač. 119. (Rim 15, 30 – 33) Mt zač. 20b. (7, 7 – 11)

Piatok, 19. február

Svätý apoštol Archippos

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 sl. služba vopred posvätených darov (MM 17, 41) – detská liturgia; Ap. zač. 282. (1 Tim 2, 1 – 7) Jn zač. 50. (15, 1 – 8); VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34

Sobota, 20. február

Prvá pôstna sobota – spomienka na veľkomučeníka Teodora Tyrona. Prepodobný Lev, katánijský biskup

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 162); Ap. zač. 303. (Hebr 1, 1 – 12) Mk zač. 10. (2, 23 – 3, 5)

Nedeľa, 21. február

Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. Prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Svätý Eustatios. Radový hlas 5.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 186, 287); 10:00 sl. sv. lit. (HS 145, 360); Ap. zač. 329b. (Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a) Jn zač. 5. (1, 43 – 51)

18:00 Pôstna večiereň s poklonami

19:00 Eucharistická poklona