• Srdečne vás pozývame na štvrtý ples našej farnosti, ktorý sa uskutoční 13. februára 2010 o 19.00 hod. v priestoroch bývalého Vukov-a v Prešove na Sídlisku III. Cena vstupenky je 17 eur. Zahŕňa v sebe prípitok, večeru, kapustnicu a tombolu. Privítame aj každú možnosť prispieť cenou do tomboly. Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii chrámu.

 • V pondelok 1. februára sa začína prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude ráno každý deň po sv. liturgii podľa potreby. V pondelok a v stredu večer od 17.00 hod., vo štvrtok a v piatok od 16.00 hod. Spoveď chorých bude v piatok 5. februára od 8.30 hod.
 • V  prvopiatkovom týždni vás pozývame na ďalšie Malé stavovské stretnutia. Stretnutia sa začnú po večernej sv. liturgii. V utorok 2. februára majú stretnutie muži. V stredu 3. februára bude stavovské stretnutie žien, a vo štvrtok 4. februára bude stretnutie mládeže.

 • V utorok 2. februára je sviatok Stretnutia Pána. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých liturgiách bude požehnanie sviec a myrovanie. (Sviece treba uložiť na pripravené miesto hneď po príchode do chrámu, svätia sa pred začiatkom sv. liturgie.)

 • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. v chráme.

 • Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detské sv. liturgie každý piatok o 17.30 hod.
 • Budúca sobota 6. februára je prvá zádušná sobota v tomto roku. Sv. liturgia s hramotami – čítaním mien zosnulých bude ráno o 6.30 hod. Kto si neobnovoval hramoty v novembri a chce, aby sa za zosnulých z jeho rodiny slúžili sv. liturgie, môže si hramoty obnoviť v sakristii.
 • Sobota 6. februára je prvá v mesiaci – teda fatimská. Prešovský protopresbyterát má na starosti program tejto fatimskej soboty v ľutinskej bazilike. Pozývame vás teda 6. februára do Ľutiny. Modlitba večeradla sa začne o 9.00 hod. a sv. liturgia o 10.00 hod. Odchod autobusu je o 8.30 hod. z parkoviska pri Jednote pri zastávke Centrum. Zapísať sa možno v sakristii. Záloha je 2 eurá.

 • Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na prvé sväté prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa uskutoční 21. februára, t.j na prvú pôstnu nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod.

 • 10. februára vladyka Ján Babjak srdečne pozýva na stretnutie rehoľníkov, kňazov –dôchodcov a manželky nebohých kňazov na spoločné stretnutie v katedrálnom chráme so začiatkom o 9.00 hod. Stretnutie bude ukončené o 15.00 modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
 • V sakristii je nové číslo časopisu Slovo (č. 3). Tí, ktorí ho majú predplatené,  si ho môžu prísť vyzdvihnúť. V chráme je aj ponuka ďalších časopisov.
 • Ponúkame tiež DVD s fotkami zo sv. misií. Cena: 1,50 eura.
 • Dávame do pozornosti aj túto oficiálnu internetovú stránku našej farnosti. Informácie a obsah sa budú ešte pomaly dopĺňať. Pribudnú ešte fotografie z akcií farnosti, nahrávky nášho zboru a iné.
 • V súvislosti s plánovanou výstavbou megakasína v Bratislave vznikla petičná akcia a oslovené boli aj cirkevné spoločenstvá. Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do tejto petičnej akcie. Petičné hárky nájdete vzadu na stolíku.