Drahí veriaci našej farnosti, s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našom chráme. Kapacitne sme obmedzení podľa pravidla 1 osoba/15 m². To znamená, že v chráme môže v jednom okamihu konania bohoslužby byť súčasne 25 osôb. Do kapacity sa nerátujú osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby, t.j. kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sv. liturgie budeme sláviť vo zvyčajných časoch, a to:

PONDELOK:
6.30 a 18.00 hod.

UTOROK:
6.30 a 18.00 hod.

STREDA:
6.30 a 18.00 hod.

ŠTVRTOK:
6.30 a 18.00 hod.

PIATOK:
6.30 a 17.30 hod.

SOBOTA:
6.30 a 18.00 hod.

NEDEĽA:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 18.00 hod.

Zároveň prichádzame s možnosťou online rezervácie účasti na sv. liturgii na konkrétny termín. Svoju účasť môžete rezervovať na nižšie uvedenom tlačidle „nová rezervácia“. Rezervácia nie je potrebná pre deti do veku 10 rokov a osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby (kňazi, kantor, cerkovník, miništrant). Keďže sme kapacitne obmedzení, žiadame vás, aby ste nerobili rezerváciu na každý deň, aby sa mohli vystriedať viacerí veriaci počas týždňa. Samozrejme, ak budú v daný deň ešte voľné miesta, je možné ich využiť, aby sa kapacita naplnila. 

Rezervácie budú iba na večerné sv. liturgie od pondelka do soboty a v nedeľu okrem sv. liturgie o 7.30 hod. Ranné sv. liturgie od pondelka do soboty budú bez registrácie a taktiež nedeľná sv. liturgia o 7.30. Priestor chceme dať aj tým, ktorí nemajú možnosť prístupu k rezervácii. Stále bude platiť pravidlo maximálnej kapacity 25 osôb. V chráme je potrebné mať správne nasadený respirátor (prekryté nos a ústa), nie rúško alebo šatku! Sedenie je iba na vyznačených miestach.

NOVÁ REZERVÁCIA

 

Pre vstup do chrámu platia tieto pravidlá:

1. Mám zarezervovanú účasť na sv. liturgii v daný deň (tam, kde je to potrebné). Tá bude pri vstupe do chrámu overená.
2. Prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom, nie rúškom alebo šatkou.
3. Pri vstupe aplikujem dezinfekciu na ruky, ktorá je v predsieni chrámu.
4. Sadám si na vopred vyznačené miesto. Spolu sedia iba členovia jednej domácnosti.

Stále platí, že ak pociťujem zdravotné ťažkosti alebo mám príznaky respiračného ochorenia, ostávam doma.