Nedeľa Božieho slova

Pozývame vás sláviť nastávajúcu nedeľu 24. januára 2021

ako Nedeľu Božieho slova.