Farnosť blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, Prešov-Sídlisko III
Prvé gréckokatolícke sv. liturgie sa na Sídlisku III v Prešove začali slúžiť v roku 1997 v priestoroch kina Kozmos. Už v tomto čase sa pomaly začalo vytvárať spoločenstvo veriacich, ktoré dalo základ budúcej farnosti. Farnosť bola oficiálne zriadená vo februári 2003, vyčlenením z farnosti Ochrany Presvätej Bohorodičky Prešov-mesto, no už v máji v roku 2002 sa začali prvé stavebné práce na chráme, ktorý mal byť pôvodne zasvätený sviatku Premenenia Pána. Blahorečenie vladyku Pavla Petra Gojdiča nakoniec rozhodlo o tom, že patrocínium nad chrámom bolo zverené práve jemu. 24. júna 2003 bola v chráme prvá sv. liturgia, pri ktorej boli protosynkelom o. Vladimírom Skybom v priestoroch chrámu slávnostne posvätené chrámové zvony. 13. júla 2003 bol chrám konsekrovaný vladykom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a metropolitom. 20. júla 2003 bol do farnosti uvedený prvý farár a kaplán. Od tej chvíle začala farnosť svoju samostatnú existenciu.

Chrám
Hlavným autorom projektov novopostaveného chrámu bol Ing. arch. Juraj Osvald spolu s ďalším projektantom Ing. Adriánom Fialkom. Chrámu dali podobu pravidelného osembokého kolmého ihlana s lucernou. Nad hlavným vstupom, ktorý sa nachádza na západnej strane, sa vypína veža chrámu. Objekt má okrem hlavného aj dva bočné vstupy. Stavba chrámu bola zrealizovaná vďaka finančnej pomoci švajčiarskej nadácie Pro Domo Dei. Vnútornou dominantou chrámu je dubový ikonostas. Jeho zaujímavosťou je, že v základnom rade nie sú štyri ikony, ako je to zvykom vo väčšine gréckokatolíckych chrámov, ale šesť. S jeho inštaláciou sa začalo v roku 2005. Materiál konštrukcie a všetky stolárske práce sponzorsky zabezpečil Ing. Marek Hovančák. Ikony napísala Mgr. art. Mária Buráková z Bratislavy. Vo veži chrámu sa nachádzajú tri zvony: Presvätá Bohorodička (230 kg, „cis“), Sv. Peter a Pavol (140 kg, „d“), Sv. Bazil Veľký (50 kg, „gis“). V tesnej blízkosti chrámu by v budúcnosti mala stáť farská budova.

Územie farnosti
Územie tejto najnovšej prešovskej gréckokatolíckej farnosti je vymedzené Levočskou ulicou a riekou Torysa.