V sobotu 28. marca 2020 o 18:00 bude Rádio Lumen vysielať priamy prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján.

Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 bude RTVS vysielať priamy televízny prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup metropolita Ján.

Nezabudnime na zmenu zimného času na letný! Udeje sa tak v nedeľu 29. marca 2020 z 2:00 hod. na 3:00 hod.

Akýkoľvek bohoslužobný program sa v našej farnosti ruší pre verejné slávenie do 31. marca 2020 vrátane.

Kňazi budeme aj naďalej sláviť sv. liturgie každý deň neverejne a obetovať ich na úmysly, ktoré sme od vás prijali na daný deň.

Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie.

Chrám bude v týchto dňoch neverejného slávenia otvorený po mreže v čase 7:00 – 19:00 hod. denne.

Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu.

Povzbudzujeme vás k osobnej alebo spoločnej modlitbe v rodine. Ostávajme aj naďalej duchovne spojení.

Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

V stredu 25. marca máme prikázaný sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou bude o 15:00 hod. Pokúšame sa aj z nášho chrámu pripraviť priame prenosy slávení. Veríme, že práve na tento sviatok sa to bude dať realizovať. Prosíme o modlitby. O prípadnej možnosti sledovať slávenia z nášho chrámu vás budeme informovať.

o. Peter Kačur