Budúcu nedeľu 16. septembra bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. Po nej budú nasledovať modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v stredu budú modlitby mužov a biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

V piatok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Sv. liturgie budú o 6:30 a 17:30 hod. s myrovaním. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

Budúci víkend si pripomenieme vznik Prešovskej eparchie aj špeciálnym nočným Objavovaním Prešova, ktoré začne v sobotu a aj v nedeľu o 20:00 hod. Viac informácii o podujatí si prečítate na plagáte pri vchode do chrámu.

V dňoch 20. – 23. septembra sa uskutočnia hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, na ktoré vás srdečne pozývame. Vo štvrtok a piatok (20. – 21. 09.) na vedeckú konferenciu na GTF PU s predstavením 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Vo štvrtok 20. septembra bude v kine Scala evanjelizačný koncert pre mladých. V sobotu 22. septembra o 10:00 hod. v Bazilike minor v Ľutine bude hlavná slávnosť – archijerejská sv. liturgia pri príležitostí 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie s hlavným hosťom a kazateľom kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi. Táto slávnosť bude vysielaná v priamom prenose RTVS. V nedeľu 23. septembra o 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka. Zároveň vás prosíme o modlitby za Ďakovnú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roka.
V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma do konca októbra.

Aj v tomto šk. roku bude prebiehať príprava detí na prvú sv. spoveď, ktorá začne od októbra. Rodičia môžu svoje deti na prípravu nahlásiť v sakristii chrámu počas mesiaca september.

Oznamujeme vám, že od októbra plánujeme stretnutia pre rodiny z našej farnosti. Stretávať by sme sa mali raz mesačne v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Rodiny, ktoré by mali záujem o tieto stretnutia, nech kontaktujú o. Petra ohľadom bližších informácií.

Vzadu na stolíku nájdete nové čísla časopisu Slovo a farský Informátor.

Hramoty si môžete odteraz obnovovať v sakristii chrámu až do konca októbra.