Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. chvály s modlitbami za povolanie do služby vo farnosti.

V stredu 12. októbra bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 13. októbra bude po večernej sv. liturgii  tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 14. októbra bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia. Po sv. liturgii bude prvé stretnutie detí a rodičov, ktorí sa budú pripravovať na prvú sv. spoveď. Prosíme rodičov, aby za seba neposielali starých rodičov a iných príbuzných, ale aby prišli sami so svojimi deťmi.

V sobotu 15. októbra bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

V sakristii si môžete objednať naše gréckokatolícke časopisy Slovo a Misionár. Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€) a Misionár 21,-€ + stolový kalendár na rok 2023 (elektronická verzia 8,-€). Objednávky prijímame najneskôr do 23. októbra 2022.

Taktiež je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok, a to po každej sv. liturgii v sakristii.

Pozývame mladých a staršie deti (dievčatá, ale aj chlapcov) do mládežníckeho zboru, ktorý sprevádza svojím spevom sv. liturgie. Pozvanie je aj pre tých, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj. Nácviky sú pravidelne v piatky o 16.15 hod. v pastoračke. Tešíme sa na vás.

Pozývame nových členov aj do chrámového zboru Hlahol. Pravidelné nácviky sú v stredu v pastoračke  v čase 17.00 – 18.00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a farský Informátor.

Vzadu na stolíku nájdete sviečky (veľká sklenená 5,-€; malá plastová 1,-€) v rámci kampane Svieca za nenarodené deti. Peniaze môžete vložiť do košíka.

Pre potreby farnosti daroval bohuznámy darca 1010,-€. Úprimne Pán Boh zaplať.