Dnes večer je o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 19.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

Budúcu nedeľu 16. mája bude zbierka na katolícke masmédiá.

Kapacita nášho chrámu je aj naďalej 25 osôb. Rezervácia prebieha tak ako doteraz. Bohoslužby vysielame online aj naďalej.

V pondelok večer modlitby matiek, eucharistická adorácia vo štvrtok večer, v sobotu a nedeľu večiereň o 17.00 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke bude o 17.45 hod. v pondelok  a štvrtok. Moleben k bl. V. Hopkovi bude o 17.45 hod. v utorok. Akatist k sv. Jozefovi bude o 17.45 hod. v stredu.

V stredu 12. mája zakončujeme sviatok Paschy. Po večernej sv. liturgii bude veľká večiereň sviatku Nanebovstúpenia Pána. Vo štvrtok 13. mája máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod., večer o 16.30 a 18.00 hod. Pri všetkých bude myrovanie. Sv. liturgia o 18.00 hod. bude slávená s úmyslom za život.

V piatok 14. mája začíname opäť detské sv. liturgie určené predovšetkým rodičom a deťom pripravujúcim sa na prvú sv. spoveď a po sv. liturgii budú mať povinné stretnutie. Prosíme preto všetkých veriacich, aby sa na túto liturgiu neprihlasovali, ale aby dali priestor tým, pre ktorých je určená. Ďakujeme za pochopenie.

Katechézy určené pre deti si môžete stiahnuť na týchto odkazoch: nedeľa o slepom, sv. Ján Teológ.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Misionár.

Bratia a sestry, redakcia časopisu Slovo chce toto naše periodikum vylepšiť a priblížiť jeho obsah vašim potrebám. Preto je v čísle 9, ktoré ste dostali (alebo si môžete vyzdvihnúť), anketový lístok. Prosím, kto môže, nech ho vyplní. A ak sa dá, tak za celú domácnosť – po komunikácii doma s ostatnými čitateľmi časopisu. Tí, čo majú prístup na internet, ho môžu vyplniť priamo na internete. Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť budúcnosť Slova a bolo by dobré ju využiť. Anketové lístky po vyplnení odovzdajte v sakristii chrámu najlepšie počas nasledujúceho týždňa.