Budúcu nedeľu 16. júna bude pri všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. Modlitby chvál s katechézou. Srdečne vás pozývame.

Moleben k Božskému Srdcu bude v pondelok 11. a v stredu 13. júna o 17.45 hod.

V pondelok 10. júna pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská v čase 19.00 – 20.00 hod.

V stredu 12. júna bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 18.45 hod.  

Vo štvrtok 13. júna bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia, Korunka BM a požehnanie o 21.00 hod. 

V sobotu 15. júna bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

V dňoch 14. – 16. júna vás pozývame na XXXIII. Ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, ktorý sa uskutoční v katedrálnom chráme. V piatok 14. júna začína sv. liturgiou o 16.30 hod., pokračuje predstavením zborov v sobotu 15. júna o 14.00 hod. a končí v nedeľu 16. júna spevom vybraných zborov pri sv. liturgiách v našich chrámoch v meste Prešov. Celý program nájdete vzadu na plagáte.

Na chrám darovali rodičia z prvej sv. spovede detí 55,-€ a bohuznámy darca 250,-€. Pán Boh vám zaplať.