Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú nasledovať modlitby chvál so svedectvom bývalého väzňa so začiatkom o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude ani biblická škola ani modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude po sv. liturgii krátka katechéza a po nej tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie mladých. V sobotu bude veľká večiereň.

V pondelok 10. júna máme sviatok Svätého Ducha. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a o 18:00 hod.

V piatok 14. júna je voľnica.

Akatist k Svätému Duchu sa pomodlime v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. liturgii.

V nedeľu 16. júna sa uskutoční športové popoludnie pre deti a mládež nášho dekanátu v kňazskom seminári. Začiatok je o 14:00 hod. Molebenom k Božskému Srdcu a o 14:30 hod. začne futbalový turnaj tímov z farností. Počas futbalového turnaja bude sprievodný program pre mladšie deti a nefutbalistov. Večera je z vlastných zásob. Na toto stretnutie pozývame celé rodiny s deťmi. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.

Vyšli nové čísla časopisu Slovo (pre predplatiteľov je v sakristii), časopisu Misionár (zakúpiť si ho môžete zo stolíka) a farského Informátora (nájdete ho vzadu na stolíku).

Dnešným dňom (nedeľou 9. júna) začína Národný týždeň charity, ktorý potrvá do soboty 15. júna. Vrámci tohto času organizujeme v našej farnosti zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi, ktoré môžete počas tohto týždňa prinášať do sakristie chrámu. Počas sv. liturgií sa budeme modliť za celé dielo charity prosbami v suhubej ekténii.

Ponúkame vám možnosť stretnutia s mystičkou Myrnou Nazzour, ktorá bude na Slovensku koncom budúceho týždňa. Stretnúť sa s ňou je možné v našich chrámoch na týchto miestach: 16. jún (nedeľa): Levoča (15:30 hod.); 17. jún (pondelok): Medzilaborce (17:00 hod.); 18. jún (utorok): Sabinov (18:00 hod.). Srdečne pozývame!