Dnes popoludní vás o 14:00 hod. pozývame pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme viacerí kňazi. Napriek tomu vás žiadame, aby ste k sv. spovedi pristupovali priebežne hneď od začiatku.

Večiereň sa pomodlime o 17:00 hod. a po nej budú modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.

Mladých vo veku 14 rokov a viac pozývame na stretnutie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom do kina Scala so začiatkom o 13:30 hod. Vstup je zdarma.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu nácvik zboru.

Veľkopôstny moleben bude v stredu ráno po sv. liturgii.

Ak by ešte niekto chcel prispieť na kvetinovú výzdobu Božieho hrobu, môže tak urobiť do veľkého štvrtka po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii chrámu.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme na veľkú stredu 12. apríla. Nahlásiť ich môžete v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete nové dvojčíslo časopisu Slovo, nový Misionár i farský Informátor.

Liturgický program v našom chráme počas sviatkov Paschy bude nasledovný:

  • Veľký štvrtok: 17:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Po nej budú Strasti.
  • Veľký piatok (prikázaný sviatok): 7:00 hod. Kráľovské hodinky; 15:00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
  • Veľká sobota: 7:00 hod. Jeruzalemská utiereň; celodenná poklona pri Božom hrobe; 17:00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
  • Nedeľa Paschy: 5:00 hod. Utiereň Vzkriesenia a posvätenie jedál, 6:15 hod. sv. liturgia s myrovaním (csl.); 9:00 hod. sv. liturgia s myrovaním a posvätením jedál; 15:00 Veľká večiereň
  • Svetlý pondelok (prikázaný sviatok): 8:00 hod. sv. liturgia (csl.); 10:00 hod. sv. liturgia (sl.); 15:00 hod. Veľká večiereň; 15:30 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

Zbierka na Boží hrob bude prebiehať od veľkého piatku do veľkonočného rána. Svoje dary môžete odovzdať do košíka pri Božom hrobe. Výťažok bude použitý pre potreby cirkvi vo Svätej zemi.

Rozpis na bdenie pri Božom hrobe nájdete vzadu na stolíku. Prosím vás, aby ste sa doňho zapísali.

Program počas sviatkov Paschy v prešovských farnostiach nájdete na našej webovej stránke sidlisko3.sk ako aj vzadu na nástenke a dverách chrámu.