Budúcu nedeľu 15. septembra bude zbierka na seminár II.

Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod. a po nej na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

V stredu 11.septembra pozývame mladých zahrať si futbal do športového areálu na Šmeralovej o 17:00 hod.

V sobotu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. kríža. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 8:00 a o 10:00 hod. s myrovaním. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Ak sa ho chcete zúčastniť, autobus odchádza ráno 4:10 hod. zo zastávky Centrum. Srdečne vás pozývame. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€.

Oznamujeme vám, že kancelária farského úradu, ktorá je dočasne v sakristii chrámu, bude otvorená v pondelok 9:00 – 11:00 hod. a v stredu 9:00 – 11:00 hod. a 14:30 – 16:30 hod. V prípade potreby nás nájdete ako doposiaľ na našich telfónnych číslach.

Oznamujeme vám, že príprava na prvú sv. spoveď začne v piatok 11. októbra detskou sv. liturgiou, po ktorej bude prvé stretnutie s deťmi a ich rodičmi. Účasť je povinná. Deti nahlasujte v priebehu septembra prostredníctvom prihlášok, ktoré vám dáme buď v sakristii alebo na hodine náboženstva.

Už odteraz si môžete v sakristii predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii.

Na predaj máme aj knihu myšlienok o. Jozefa Ivana (365 myšlienok na každý deň) za cenu 20,-€. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.

Vzadu na nástenke nájdete dni a časy vyučovania náboženstva na základných školách na Sídlisku 3.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii.