Drahí bratia a sestry, rozhodnutím vlády SR a nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR, od 02. novembra 2020 dochádza k úprave verejného slávenia bohoslužieb, ktoré sme povinní rešpektovať, t.j. na sv. liturgii môže byť prítomných 6 osôb vrátane kňaza pri dodržaní všetkých hygienických predpisov a potvrdením o negatívnom výsledku RT -PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 07.11 do 8.11.2020.  Preto ponúkame možnosť prísť na sv. liturgiu tým veriacim, ktorých úmysel sa bude sláviť. Tí, ktorí viete, že bude Váš úmysel na danej sv. liturgii, ozvite sa nám telefonicky, aby sme vám vedeli rezervovať miesto. Ozvite sa však aspoň tri dni skôr. Pre ostatných veriacich ponúkame možnosť zúčastniť sa sv. liturgií online s nasledovným programom:

  • PO – PIA: sv. liturgia o 6.30 hod. a o 17.00 hod. (online)
  • SO: sv. liturgia o 6.30 hod. a o 17.00 hod. (online)
  • NE: sv. liturgia za veriacich farnosti o 9.00 hod. (online) a o 10.30 hod.

Pozývame Vás k sledovaniu Modlitieb chvál dnes o 18.00 hod., ktoré môžete sledovať naživo.

Predsieň chrámu bude počas dňa otvorená k súkromnej modlitbe od 7.30 hod. do 18.00 hod. Žiadame, aby sa v predsieni chrámu zdržovala v jednom momente najviac jedna osoba alebo rodina žijúca v jednej domácnosti. Použite, prosím, dezinfekciu.

Stále vás pozývame k spoločnej rodinnej modlitbe (časoslov, čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, sv. ruženec a pod.) na úmysel zastavenia pandémie.

Aj tento piatok je vyhlásený ako deň modlitby a pôstu za zastavenie pandémie.

V nedeľu 15. novembra začína 40 – dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána tzv. Filipovka. 

Nahlásiť svoje deti na prvú sv. spoveď môžete prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete na našej webovej stránke do 15. novembra. Prihláška je TU.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo a Misionár.

Objednať si časopis Slovo na rok 2021 (16,-€/rok) a Misionár na rok 2021 (13,-€/rok) môžete telefonicky alebo emailom čo najskôr.

Nakoľko opäť zažívame zatvorenie chrámov, obmedzenie mobility ľudí a z toho vyplývajúce neverejné slávenie sv. liturgií, dotkne sa to aj nášho financovania (chýbajúce zvončeky a podobne). Preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc pri zabezpečení chodu farnosti ako takej. Pripomíname, že neprispievate priamo kňazom, ale na režijné výdavky farnosti. Prispieť môžete osobne pri stretnutí s kňazom, vhodením obálky do poštovej schránky alebo prostredníctvom bankového účtu SK69 7500 0000 0040 0021 6918. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať.

V prípade akejkoľvek potreby nás, prosím, kontaktujte na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom emailovej adresy. Ďakujeme za pochopenie.