Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17.00 hod. a po nej na modlitby chvál s katechézou.

V pondelok bude o 17.45 hod. Akatist k Svätému Duchu. Obetujme ho za synodu.

V utorok bude o 17.45 hod. Akatist k presv. Bohorodičke.

V stredu máme sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka. O 17.45 hod. sa pomodlime moleben k blahoslavenému. V tento deň slávime aj sviatok Polovice Päťdesiatnice. Po sv. liturgii bude nácvik zboru.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii mariánske večeradlo obetované za pokoj a mier vo svete. Nasledovať bude tichá adorácia do 21.00 hod. zakončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním.

V piatok bude detská sv. liturgia.

V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň.

Budúci víkend t. j. 14. – 15. mája sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť v Hrabskom. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke. Srdečne sme na ňu pozvaní.

Vzadu na nástenke nájdu deti nový pracovný list k dnešnej nedeli.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a nový farský informátor. Vziať si ho môžete vzadu zo stolíka.

Minulotýždňovú zbierku na seminár sme podporili sumou 300,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Od pondelka 9. mája, budeme vysielať online iba nedeľné a sviatočné sv. liturgie.

Oznamujeme vám, že v nedeľu 29. mája 2022 sa uskutoční posviacka našej farskej budovy. Svätiteľom bude apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Archijerejská sv. liturgia bude o 10.30 hod. Samotná posviacka jej bude predchádzať. Všetci ste na ňu srdečne pozvaní. Bližšie informácie k liturgickému programu v danú nedeľu zverejníme vopred. Z toho dôvodu budeme mať veľké upratovanie chrámu a okolia v sobotu 21. mája od 9.00 hod. Každý, kto bude chcieť pomôcť, je vítaný. Stačí prísť. Vopred vám všetkým ďakujeme.

Liturgický program nájdete na tomto odkaze.