Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii.

Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela. Začíname o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

V pondelok sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

V pondelok 9. decembra bude v katedrálnom chráme o 11:00 hod. pohreb a pohrebné obrady emeritného pomocného biskupa Pražského vladyku Jána Eugena Kočiša.

V piatok 13. decembra sa uskutoční večer detí v chráme po detskej sv. liturgii. Srdečne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti. V závere bude spoločné občerstvenie. Rodičia, ktorí by chceli na pohostenie niečo priniesť, môžu tak urobiť pred sv. liturgiou.

V sobotu 14. decembra vás pozývame na duchovnú obnovu pred Vianocami. Začíname o 9:00 hod. a obnovu zakončíme sv. liturgiou o 12:30 hod. s následným pohostením.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme vo štvrtok 19. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do tohto dátumu.

Veľké spovedanie pred Vianocami bude v našom chráme v nedeľu 22. decembra od 14:00 hod. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

Aj tohto roku si muži našej farnosti pre vás pripravili vianočný program plný kolied. Vystúpenie bude v stredu 25. decembra o 15:30 hod. v chráme. Po programe sme všetci srdečne pozvaní na agapé.

Prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc môžete po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo, ktoré nájdete v sakristii a farský Informátor, ktorý si môžete zakúpiť vzadu zo stolíka.