Po sv. liturgii (cca 9:15 hod.) bude premietanie krátkeho dokumentu o časopise Slovo vrámci 50. výročia jeho existencie s diskusiou.

Popoludní vás pozývame na pobožnosť Krížovej cesty o 16:15 hod. a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok veľkopôstna katechéza a v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

V pondelok 8. apríla bude po večernej sv. liturgii Veľkopôstny moleben.

Budúca nedeľa 14. apríla je kvetná. Sv. liturgie budú tri, a to o 8:00, 10:00 a o 17:00 hod. Po všetkých bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Popoludní o 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a pokánia pred Paschou. Spovedať budú viacerí kňazi. Nech sa pre nás dobre vykonaná spoveď stane prvým krokom k prežívaniu Veľkej noci. O 18:00 hod. budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.

Spovedať chorých pred Paschou budeme v utorok 16. apríla od 8:00 hod. Svojich chorých môžete nahlásiť v sakristii do Kvetnej nedele.

Vzadu na stolíku nájdete rozpis na bdenie pri Božom hrobe. Je rozdelený po jednej hodine. Môžete sa tam zapísať.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas sviatkov Paschy, môže tak urobiť kedykoľvek po sv. liturgiách v sakristii.

Mladých vo veku 14 rokov a viac pozývame na slovensko – anglický Kvetný víkend (12. – 14. apríl) na Juskovu Voľu, ktorý vyvrcholí stretnutím s metropoliton Jánom v Poprade. Záujemcovia si budú môcť vybrať aj anglicky hovoriacu skupinku (aj pre začiatočníkov). Nahlasovanie prebieha online cez stránku gmcbarka.sk. Cena: 25,-€ pre nečlenov; 20,-€ pre členov. V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Popradu a späť. Záujemcom prispeje aj farnosť. Stačí nám dať vedieť, že ste sa prihlásili. Kto by chcel ísť iba na stretnutie do Popradu, ktoré začne o 13:30 hod. v Dome kultúry, autobus pôjde zo zastávky Centrum o 12:10 hod.

Vzadu na stolíku nájdete nový Informátor, časopis Slovo+ a Misionár. V sakristii čaká na predplatiteľov nové dvojčíslo Slova.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
Budúcu nedeľu 14. apríla bude sv. liturgia Jána Zlatoústeho o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš s požehnaním ratolestí a myrovaním.

Stretko pre deti v utorok 9. apríla nebude.