Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V utorok 8. septembra máme sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Sv. liturgie budú ráno 6.30 a večer o 18.00 hod. s myrovaním.

V piatok 11. septembra bude detská sv. liturgia o 17.30 hod. a po nej stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

Slávnosť prvej sv. spovede sa uskutoční v nedeľu 13. septembra. Prvá sv. spoveď začne o 10.30 hod. a slávnostná sv. liturgia bude o 11.00 hod. Vás veriacich prosíme, aby ste sa v danú nedeľu zúčastnili predovšetkým sv. liturgií o 7.30 alebo 9.00 hod., resp. v sobotu večer s platnosťou na nedeľu kvôli kapacite chrámu, ktorý bude vyhradený pre rodiny detí. V túto nedeľu sv. liturgia vo Veľkom Šariši nebude.

V stredu, štvrtok a piatok dávame priestor rodičom prvospovedajúcich sa detí, aby mohli pristúpiť k sv. spovedi pred slávnosťou ich detí. Spovedať budeme od 17.00 hod. (v piatok 16.30 hod.) Vzadu na stolíku je tabuľka, do ktorej sa môžete zapísať. Odporúčame, aby ste sa v tomto týždni so svojimi deťmi zamerali na biblický príbeh o márnotratnom synovi, ktorý je predobrazom tajomstva zmierenia kvôli hlbšiemu prežitiu slávnosti prvej sv. spovede.

Pozývame vás na prvé modlitby chvál po letných prázdninách, a to v nedeľu 13. septembra o 18.00 hod.

Stále sa môžete zapojiť do zbierky školských pomôcok, ktoré organizuje naša Gréckokatolícka charita Prešov. Bližšie informácie nájdete v minulotýždňovom Informátore.

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo.