Dnes popoludní od 13:30 hod. budeme požehnávať príbytky tým, ktorí sa zapísali. Z tohto dôvodu dnes večiereň nebude.

Budúcu nedeľu 13. januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na GTF PU a cirkevné školy. Účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a cirkevných škôl Prešovskej archieparchie.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok bude detská sv. liturgia a po nej stretnutie mladých. V sobotu bude večiereň o 17:00 hod.

V nedeľu 13. januára vás pozývame na modlitby chvál o 18:00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii, ostatní zakúpiť vzadu zo stolíka.

Pozývame vás na fatimskú sobotu nášho prešovského dekanátu. Uskutoční sa v sobotu 2. februára v Ľutine. Kto by mal záujem ísť, nech sa príde nahlásiť do sakristie chrámu a zaplatí zálohu 2,-€.

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a zaangažovali do príprav a priebehu slávení sviatkov Narodenia a Zjavenia Pána. Pán Boh vám zaplať!