Budúcu nedeľu 13. decembra bude po sv. liturgiách naša farská zbierka.

Popoludní bude každodenná večiereň o 17.00 hod.

V stredu sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben pred Narodením Spasiteľa. Vo štvrtok bude krátka eucharistická poklona s požehnaním. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V utorok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú o 6.30 a 18.00 hod. s myrovaním.

Piatok 11. decembra je opäť dňom modlitby a pôstu za odvrátenie pandémie.

V nedeľu 13. decembra sú naplánované chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie o 18.00 hod. O tom, či sa budú konať, budeme informovať priamo budúcu nedeľu pri sv. liturgiách.

Stále vás povzbudzujeme k objednaniu si časopisov Slovo (16,-€/rok) a Misionár (13,-€/rok) na rok 2021.

Členovia spolku sv. Cyrila a Metoda si môžu prevziať podielové knihy a kalendáre v sakristii.

Vzadu zo stolíka si môžete zakúpiť Rusínsky knižný kalendár za 3,-€ a v sakristii nástenný kalendár Blahovistníka za 1,-€.

Vzadu na stolíku nájdete aj nový Informátor.

S blížiacimi sa sviatkami Vianoc vás chceme upozorniť, že hromadné spovedanie ako ho poznáme, sa tohto roku neuskutoční. Preto vás pozývame k sv. spovedi hlavne pred sv. liturgiami počas týždňa, pre dôchodcov vyčleníme hodiny aj dopoludnia, pre pracujúcich najmä večer. Nečakajte so sv. spoveďou na posledné dni, lebo sa nemusíte stihnúť vyspovedať. Prosíme veriacich, aby sa spovedali vo svojich farnostiach, aby nebola zvýšená mobilita ľudí po iných farnostiach. o. Peter a o. Ján budú k dispozícii od pondelka 14. decembra. Ak niekto potrebuje skôr sv. spoveď, nech sa obráti na kňazov, ktorí nás zastupujú. Ďakujeme za pochopenie.