Dnes večer bude pôstna večiereň s poklonami o 17:00 hod. a pôstnou katechézou.

Nácvik zboru je v pondelok 7. apríla po večernej sv. liturgii.

V stredu a piatok budú božské služby vopredposvätených darov.

Krížova cesta bude v utorok a veľkopôstny moleben vo štvrtok po večernej sv. liturgii.

Tichá adorácia do 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva s požehnaním bude vo štvrtok.

Prvoprijímajúce deti a všetkých mladých pozývame v piatok 11. apríla na detskú krížovu cestu po VPDčke.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme v piatok 11. apríla od rána. Nahlasovať ich môžete do štvrtka večera v sakristii.

Budúca nedeľa je Kvetná. Po sv. liturgii budeme požehnávať ratolesti. Nezabudnite si ich preto so sebou doniesť. Po sv. liturgiách bude myrovanie.

Veľké spovedanie v našom chráme pred Veľkou nocou bude na budúcu nedeľu – kvetnú 13. apríla od 15:00 hod. Prosíme vás, aby ste sv. spoveď neodkladali na poslednú chvíľu a pristupovali k nej priebežne od začiatku.

V sobotu 12. apríla je telocvičňa pre deti a mladých na ZŠ Prostějovska v čase 13:30 – 15:00 hod.

Turistický deň bude 1. mája 2014 na trase Andrejová – Zborovský hrad – Dlhá Lúka. Prihlásiť sa treba najneskôr do 25. apríla 2014 v sakristii. Bližšie info na plagáte.

Ponúkame vám služby všeobecného lekára MUDr. Zuzany Mojzešovej na Hlavnej ulici 4A. Ide o manželku nášho kňaza o. M. Mojzeša. Vzadu na stolíku nájdete letáky s informáciami.