• Po sv. liturgii o 10:00 hod. je stretnutie koledníkov Dobrej noviny. Bude aj budúci týždeň v tom istom čase.
 • Budúcu nedeľu 13. decembra bude farská zbierka na stavbu fary po oboch sv. liturgiách. Súčasne sa uskutoční zbierka na faru v katedrálnom chráme. Ešte stále potrebujeme nejakých dobrovoľníkov, ktorí by išli zbierať peniaze po sv. liturgiách. Môžete sa zapísať vzadu na papier.
 • Dnes podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.
 • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola a liturgický spev. V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok večer tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Budeme cvičiť program na koledovanie. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.
 • Moleben pred Narodením Ježiša Krista bude po sv. liturgii v pondelok večer a utorok ráno.
 • V utorok 8. decembra máme prikázaný sviatok Počatia presv. Bohorodičky sv. Annou. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. V tento deň začína Svätý rok milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016. Vzadu na stolíku nájdete modlitbu, ktorú si môžete vziať domov a modliť sa ju.
 • V stredu 9. decembra pozývame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí nášho cirkevného Gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Škola neponúka len klasické 4-ročné štúdium, ale aj 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Bližšie informácie o škole a programe dňa otvorených dverí nájdete na nástenke.
 • V piatok 11. decembra bude po detskej sv. liturgii stretnutie prvoprijimajúcich deti a ich rodičov.
 • V sobotu 12. decembra pozývame všetky deti a mladých, koledníkov Dobrej noviny, na sv. liturgiu s vysielacou pobožnosťou do katedrálneho chrámu o 10:30 hod. Spoločné stretnutie koledníkov je pri chráme o 9:45 hod.
 • V nedeľu 13. decembra bude v katedrálnom chráme slávnostne otvorený Svätý rok milosrdenstva archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod. Srdečne pozývame.
 • Na posledné modlitby chvál v tomto kalendárnom roku vás pozývame v nedeľu 13. decembra po večierni so začiatkom o 18:00 hod.
 • Spovedať chorých pred Vianocami budeme v piatok 18. decembra dopoludnia. Nahlásiť ich treba v sakristii do štvrtka 17. decembra večer.
 • Pre členov Spolku sv. Cyrila a Metoda máme v sakristii kalendáre a podielové knihy. Je potrebné vyzdvihnúť si ich a zaplatiť členský poplatok 5,-€.
 • V sakristii máme na predaj stolový kalendár Misionár 2016 za 2,-€ a nástenný kalendár Blahovistnik 2016 za 1,-€. Na predaj máme aj rusínsky knižný kalendár za 3,-€.
 • Hromadné spovedanie v našej farnosti bude v nedeľu 20. decembra od 14:30 hod.
 • V tú istú nedeľu sa uskutoční tradičná predvianočná burza po oboch sv. liturgiách, pri ktorej si môžete zakúpiť vlastnoručne vyrobené produkty mladých. Kúpou podporíte mladých našej farnosti.
 • V predstihu vás pozývame na vianočný koncert, ktorý bude v nedeľu 27. decembra o 15:00 hod. Srdečne pozývame všetkých vás a vašich blízkych na príjemné popoludnie.
 • Pre záujemcov o Zimný detský tábor v Juskovej voli uvadzáme, že sa uskutoční v termíne 2. – 5. január 2016 pre vekovú kategóriu 9 – 14 rokov.
 • Nahlasovanie prebieha prostredníctvom emailu skolacentrum@centrum.sk. Cena tábora je 25,-€. Viac informácií nájdete na plagáte vzadu.