Budúcu nedeľu je zbierka na seminár I.

Každodenná večiereň bude dnes popoludní o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, modlitby mužov a nácvik zboru. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii katechéza a po nej ticha adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva v čase 19:15 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie detí pripravujúcich sa na sv. spoveď. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a piatok po večernej sv. liturgii.

V sobotu 11. mája máme sviatok bl. Vasiľa Hopka. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6:30 a 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii sa pomodlime Moleben k bl. Vasiľovi.

V nedeľu 12. mája vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.

Farnosť Hrabské nás pozýva na archieparchiálnu odpustovú slávnosť ku cti bl. Vasiľa Hopka, ktorá sa uskutoční budúci víkend 11. – 12. mája. Bližšie informácie o programe nájdu záujemcovia vzadu na plagáte.

V sobotu 18. mája vás pozývame na 10. metropolitnú púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Záujemcovia sa môžu nahlasovať v sakristii chrámu čím skôr a zaplatiť zálohu 10,-€. Odchod bude o 4:00 hod. ráno. Plagát s programom nájdete na nástenke.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo časopisu Milujte sa!